Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov (VZTRAJNOST)

OPIS PROJEKTA

Glavni cilj operacije je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca.

Namen projekta LAS je ohranjanje naravnih danosti okolja (avtohtone vrste zelišč), spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin (mladi, starejši, podjetniki) ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

Prikaži več

Glavne aktivnosti operacije:

 1. faza:
 • Analiza stanja varstva okolja na območju LAS V objemu sonca vključno, z identifikacijo ukrepov s področja varstva okolja in narave na Območju Občine Renče Vogrsko ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo.
 • Identifikacija deležnikov, ki bodo vključeni v aktivnosti operacije ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo in identifikacija rastlin s predstavitvijo možnosti nadaljnje predelave ter določitev lokacije za zasaditev.
 • Promocija.
 • Izobraževanja in ozaveščanja na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
 • Ureditev vzorčnega Zeliščnega vrta in zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.
 1. faza:
 • Individualna svetovanja v procesu pridobivanja okoljskih znakov Zelene sheme slovenskega turizma za zainteresirane turistične ponudnike in za Občino Renče-Vogrsko.
 • Izobraževanje in ozaveščanje na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
 • Podpora pri pridobitvi zelenega znaka za turistične ponudnike in pri pridobitvi okoljskega znaka za destinacije Občino Renče-Vogrsko.
 • Zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.
 • Vzpostavitev konzorcija.
 • Zaključni dogodek.
 • Promocija.

Prikaži manj

Partnerji projekta:

Nosilec: LAS V objemu sonca

Partnerji:

PP1: Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica

PP2: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

PP3: Zavod GOST na planoti so.p.

PP4: Občina Renče-Vogrsko

Osnovne informacije

Program: LAS
Trajanje projekta: jun.2021 – jun.2022
Vrednost projekta: 79.000 EUR
Projekt je sofinanciran s strani ESRR

Vodja projekta

Suzana Vidmar Kovšca

05 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Viri financiranja