Tretje srečanje projektnih partnerjev projekta Adriacold