Projekt DECA

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta DECA je identifikacija in spodbujanje ustanovitev energetskih skupnosti, z aktivno vključitvijo državljanov in lokalnih skupnosti, kar bo v polni meri prispevalo k decentralizaciji in demokratizaciji energetskih sistemov in spodbujalo trajnostni gospodarski in družbeni razvoj na lokalni ravni.

Skozi oceno potrebe po energetskem prehodu na lokalni ravni in izdelano metodologijo se bo identificiralo nove skupnostne energetske projekte za izvedbo, ocenilo tehnično in ekonomsko izvedljivost, izvedlo izobraževanje ciljnih skupin in  oglede dobrih praks, pregledalo zakonodajo s ciljem izboljšanja, oblikovalo strategijo za pospeševanje skupnostih energetskih projektov in tako pripomoglo k večjemu zanimanju in aktivacije tovrstnih projektov in izrabi lokalnih obnovljivih virov, kar vodi v varno, trajnostno in razogljičeno oskrbo z energijo, pri čemer sodelujejo vsi akterji.

Prikaži več

Partnerji projekta:

 • E-zavod, Zavod za celovite razvojne rešitve (Slovenija)
 • GOLEA, Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica (Slovenija)
 • Korimako, Zavod za svetovanje in strateško načrtovanje, Goriški vrh (Slovenija)
 • KLIK, Energetska zadruga (Hrvaška)
 • OTRA Otočna razvojna agencija d.o.o. (Hrvaška)
 • TUKE, Technická univerzita v Košiciach (Slovaška)
 • EVTZ Alpine Pearls mbH (Avstrija)
 • REIC, Regionalni centar za informisanje i obrazovanje iz održivog razvoja iz Jugoistočne Evrope (Bosna in Hercegovina)
 • Agencija CT, Agencija za razvoj i podršku poslovanju (Črna Gora)
 • MTVSZ, Magyar Természetvédők Szövetsége (Madžarska)
 • CORE, Centar za Održivi Razvoj Energetike d.o.o. Niš (Srbija)
 • AMBEE, Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov (Romunija)

Prikaži manj

Novice

 • Uvodni sestanek projekta DECA

  Na Ptuju je med 21. in 22. februarjem 2024 potekal prvi partnerski sestanek projekta DECA. Gostitelj E-Zavod, ki ima v projektu vlogo vodilnega partnerja, je organiziral uvodni sestanek, s ciljem, da se partnerji medsebojno spoznajo in podrobneje seznanijo z vsebino projekta, terminskim planom ter pričakovanimi rezultati projekta. Dobro načrtovanje in izvedba uvodnega sestanka sta ključna koraka […]

  Preberi več
 • Prva predstavitev DECA projekta

  Ob inavguraciji Borzenove kontaktne točke za pospeševanje OVE in URE je bil dne 18/04/2024 v Primorskem tehnološkem parku udeležencem predstavljen EU projekt DECA. Vodja projekta DECA na agenciji GOLEA dr. Vanja Cencič je predstavila glavne cilje in aktivnosti projekta ter izpostavila koristi, ki jih projekt prinaša. Če želimo ublažiti podnebne spremembe in doseči cilje trajnostnega […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Podonavje
Trajanje projekta: jun. 2024 – nov. 2026
Vrednost projekta: 2,04 mio EUR
Projekt je sofinanciran s strani ERDF

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Read more

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Viri financiranja