Projekt REXUS

OPIS PROJEKTA

REXUS – Horizon 2020 Project

UPRAVLJANJE PROŽNIH „NEXUS“ (povezovalnih) SISTEMOV S POMOČJO PARTICIPATIVNEGA DINAMIČNEGA MODELIRANJA SISTEMOV

Cilj projekta Rexusa ( Managing REsilient neXUs Systems through Participatory Systems Dynamics Modelling)  je razviti nov načrt na podnebne spremembe odpornih participativnih rešitev, kjer so vodni, energetski in prehrambeni sektorji tesno povezani. S tem se zapolnjuje vrzel med znanostjo in politiko z inovativnim celostnim pristopom. Pristop predhodnega projekta Nexus (Voda-Energija-Hrana) je močan koncept za obravnavo medsebojnih odnosov sistemov virov in premik k boljšemu usklajevanju in izkoriščanju naravnih virov, ob upoštevanju obstoječih razmer in premikov v smeri sinergij.  Namen projekta Rexus je preiti od povezovalnega razmišljanja (Nexus) k udejanjenju.

V projektu REXUS je porečje reke Soče izbrano kot eno izmer 5-ih pilotnih območji, kjer se identificira problematiko porečja v kontekstu rabe vode, hrane in energije. Cilj je krepiti odpornost porečja ob prepoznanih izzivih, in ponuditi na naravi temelječe rešitve (NBS) za prepoznano problematiko. Pilotna območja bodo zagotovila neke vrste “poligon” za integracijo metod, vključno s tematskim biofizikalnim modeliranjem z uporabo opazovanja Zemlje, vrednotenjem okoljskih stroškov, naravnega kapitala in izračuna ogljičnega/vodnega/energetskega odtisa, kot orodja za raziskovanje izzivov, specifičnih za posamezne primere. Kot odgovor na te izzive bodo za te regionalne in čezmejne sisteme načrtovani ukrepi prilagajanja, ki temeljijo na ekosistemu. Cilj je razviti skupne vizije in prilagodljive strategije upravljanja Nexusa za informiranje pri oblikovanju politik.

Pilotna območja projekta REXUS so:

Novice

Osnovne informacije

Program: Horizon 2000
Trajanje projekta: maj 2021 – apr. 2024
Vrednost projekta: 4,98 mio EUR

Osebje projekta

Marta Stopar

05 / 393 24 60

Read more

Ivana Kacafura

05 / 393 24 80

Read more

Viri financiranja