Delavnica projekta REXUS: Razvoj trajnostne vizije za prihodnost v zgornjem delu porečja reke Soče

Dne 17.oktobra 2023 je v okviru projekta REXUS potekala delavnica za zgornji (slovenski) del povodja reke Soče z naslovom Razvoj trajnostne vizije za prihodnost v zgornjem delu porečja reke Soče.

Uvodoma je direktor agencije GOLEA Rajko Leban predstavil vlogo agencije v povezavi s podnebnimi spremembami. V prvem delu so sledile predstavitve partnerjev projekta o dosedanjih rezultatih projekta v porečju reke Soče s področja klimatskih projekcij, ogljičnega odtisa, primernosti rabe tal ter vodnega odtisa. Prav tako so predstavili potencialne izzive porečja reke Soče, kot tudi koncept na naravi temelječih rešitev (NBS). Sledila je predstavitev o vključenosti Goriške regije v EU misijo za prilagajanje na podnebne spremembe in odobreno tehnično pomoč za potrebe identifikacije ustreznih demonstracijskih projektov prilagajanja ter dostopu do ustreznih finančnih sredstev.

Po zaključku predavanj so sledile interaktivne delavnice pri okroglih mizah, kjer so bili aktivno vključeni udeleženci iz različnih sektorjev. Deležniki so identificirali trenutno stanje aktivnosti v slovenskem delu porečja reke Soče, vizijo porečja z upoštevanjem podnebnih sprememb ob nespremenjenih navadah glede emisij toplogrednih plinov. V drugem delu delavnice so deležniki opredelili najpomembnejše cilje v porečju ter poskusili identificirati potencialne rešitve za dosego teh ciljev v obdobju do leta 2050. Deležniki z raznovrstnim spektrom področji dela so dodali svoj prispevek k celoviti obravnavi različnih vidikov rabe vode v porečju reke Soče.

Prva delavnica o soustvarjanju trajnostne vizije porečja reke Soče za skupno prihodnost sobivanja različnih dejavnosti v porečju je bila uspešno zaključena, ob tem pa najavljamo tudi nadaljevalno delavnico, ki bo potekala v naslednjem letu.

    

Comments are closed.