O zavodu

Agencija GOLEA je bila ustanovljena leta 2006 v okviru programa »Intelligent Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij v celotnem EU prostoru.

Poslanstvo Agencije GOLEA je pospeševanje stalnega izboljševanja učinkovite rabe energije ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije z usmeritvijo k doseganju energetske neodvisnosti regij.

GOLEA je v letu 2016 obeležila 10 let uspešnega delovanja. Poslovnim partnerjem nudi kvalitetno podporno okolje za dvig energetske učinkovitosti in osveščenosti v Primorskih občinah. Z dobrim sodelovanjem z nacionalnimi institucijami na področju energetike prispeva k oblikovanju strategij za celovito energetsko samooskrbo. Kot Energetska Agencija primorskih občin se je razvila v nepogrešljivo institucijo v svojem okolju.

GOLEA je ena izme sedmih delujočih agencij v Sloveniji (LEA Pomurje, GOLEA, LEA Spodnje Podravje, KSSENA, LEA Podravje, LEA Dolenjska in LEA Gorenjska). Z namenom sodelovanja med posameznimi agencijami, umestitve v nacionalne in mednarodne okvirje ter pripravo in izvajanje skupnih ciljev v lokalnem okolju, agencije sodelujemo v Nacionalnem konzorciju energetskih agencij (Konzorcij LEAS).

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

Sonce

Veter

Voda

Biomasa

URE

Recikliranje

Zaposleni

Kje smo

Primorski tehnološki park se nahaja v neposredni bližini mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba in avtoceste.
Za natančnejše podatke si oglejte zemljevid: