Storitve

 • Priprava vlog na javne razpise

  Pomagamo vam pri pripravi uspešne vloge na javne razpise in pozive s svetovanjem, usmerjanjem in pripravo dokumentacije…

  Preberi več
 • Konference

  Organizacija in izvedba konferenc s področja obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, javne razsvetljave, o energetski učinkovitosti …

  Preberi več
 • Izobraževanja

  Izobraževanja, delavnice, dogodki, konference na temo učinkovita rabe in obnovljivih virov energije, ki so namenjena različnim ciljnim skupinam: učiteljem …

  Preberi več
 • LEK in SECAP

  Lokalni energetski koncept (LEK) lokalne skupnosti oz. občine zagotavlja dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem področju in z energijo …

  Preberi več
 • Projekti

  Izvajanje mednarodnih projektov na področju energetike, obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije.

  Preberi več
 • Investicijska dokumentacija

  Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelamo vse vrste investicijskih …

  Preberi več
 • Študije izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

  Študija izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) zagotavlja osnovo za oceno …

  Preberi več
 • Študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo

  Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (krajše študija izvedljivosti OVE) je obvezna priloga projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. S študijo izvedljivosti …

  Preberi več
 • Javna razsvetljava

  Javna razsvetljava je velik porabnik električne energije in občini predstavlja velik varčevalni potencial. Izdelujemo študije razvoja javne razsvetljave, investicijsko dokumentacijo ter svetujemo pri prijavah na razpise za pridobitev …

  Preberi več
 • Energetska izkaznica

  Energetska izkaznica je javna listina o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Vsebuje najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega izmed razredov rabe energije.

  Preberi več
 • Energetski pregledi

  Energetski pregled je celostna analiza porabe, stroškov za energijo in energetske učinkovitosti objekta ter obsega: analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo z zajemom in analizo podatkov o rabi in oskrbi z energijo; določitev nabora …

  Preberi več
 • Javna naročila

  Svetovanje v postopku izbire izvajalca del v skladu z zakonodajo o javnih naročilih vključuje izdelavo razpisne dokumentacije, vodenje postopka in izvedbo vseh aktivnosti do podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.

  Preberi več
 • Ciljno spremljanje rabe energije

  Sistem ciljnega spremljanja rabe energije omogoča učinkovito obvladovanje rabe energije na osnovi primerjave dejanske rabe energije s ciljno rabo, ki se določi na osnovi obsega energijskega dejavnika in vzroka za rabo energije. Ciljno spremljanje …

  Preberi več
 • Oddaja služnosti streh

  Izdelava razpisne dokumentacije za oddajo služnosti streh za postavitev fotovoltaičnih elektrarn.

  Preberi več