Študije izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

Študija izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) zagotavlja osnovo za oceno koncepta projekta in iskanja finančnih sredstev za izvedbo investicije ter predstavlja analizo tehnične in ekonomske upravičenosti izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

 

 

 

Št. Študija Občina Leto
1. DIIP DOLB Miren Občina Miren-Kostanjevica 2009
2. DOLB ob OŠ – strokovne podlage Občina Kobarid 2011
3. Mikro DOLB ob Občini – strokovne podlage Občina Kobarid 2011
4. Ekonomska analiza DOLB Bovec Občina Bovec 2011
5. DIIP DOLB Pod Grčno Mestna Občina Nova Gorica 2012
6. DIIP DOLB Tolmin Občina Tolmin 2013
7. DIIP DOLB Šmartno v Tuhinju Občina Kamnik 2013
8. DIIP DOLB Bohinj Občina Bohinj 2013
9. DIIP DOLB Ajdovščina Občina Ajdovščina 2013