Projekt DISTENDER

OPIS PROJEKTA

DISTENDER - Razvoj strategij z vključevanjem blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter ocene tveganja 

DISTENDER (DevelopIng STratEgies by integrating mitigatioN, aDaptation and participation to climate changE Risks) je projekt, ki ga financira EU (Horizon 2000) in razvija strategije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Strategije bodo rezultat povezovanja ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in ublažitev z participativnimi pristopi, ki združujejo znanstvenike, podjetja, vlade, oblikovalce politik in državljane.  V projektu nastopa 6 osrednjih testnih primerov na ravni EU, ki bodo vključeni v preizkušanje celostnega pristopa, ki ga bo projekt razvil glede na specifična podnebna tveganja,  ter 5 dodatnih testnih primerov, ki nastopajo kot sledilci. V Sloveniji bo preko projektnega partnerja Goriške lokalne energetske agencije - GOLEA nastopila Mestna občina Nova Gorica kot eden izmed sledilcev .

Nazadnje bo razvit sistem za podporo odločanju, ki bo oblikovalcem politik pomagal kar najbolje izkoristiti znanje, orodja in priporočila, pripravljena v okviru DISTENDER, ter jih nadalje uporabljati.

Prikaži več

V projektu DISTENDER je vključenih 31 partnerjev, od tega je enajst partnerjev, ki bodo nastopili kot pilotni partnerji za “preizkušanje oziroma testiranje” rezultatov projekta (modelov, orodij, prilagajanje na posebnosti pilotnega partnerja, itd.). Projekt je financiran s strani Obzorje 2020.

Projekt DISTENDER bo zagotovil strategije pripravljene na podlagi metodologije, ki vodi do integriranja blažitvenih in prilagoditvenih strategij na podnebne sprememb z različnimi participativnimi pristopi, ki se osredotočajo na vplive in tveganja zaradi podnebnih sprememb. Strategije bodo podprte s kvantitativno in kvalitativno analizo, ki temelji na razumevanju interakcij, sinergij in kompromisov pri odločanju glede ukrepov zaradi podnebnih sprememb.

V sklopu projekta DISTENDER bo razvit niz kvalitativnih in kvantitativnih socialno-ekonomskih in podnebnih scenarijev z več dejavniki s pomočjo participativnega procesa, ki združuje znanje od spodaj navzgor in lokalno pomembne gonilnike z informacijami od zgoraj navzdol.

Razvit bo komplet orodij za modeliranje ocene učinka na več nivojih in med sektorsko z namenom analize zapletenih interakcij med sektorji (podnebni vplivi, kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z zemljo, planiranje rabe tal, biodiverziteta, mestna infrastruktura, transport, finance, energija, zdravje in življenjski slog), vključno z okvirom ekonomske ocene. Celostni pristopi k blaženju in ​​prilagajanju morajo biti prilagojeni razmeram, specifičnim za obravnavano območje, kar zahteva prilagajanje in participativno načrtovanje. Po vzpostavitvi testnih modelov (metodologij in orodij), bodo ti testirani regionalno in lokalno, najprej na 6 lokacija po EU (osrednji testni primeri) ter nato še na 5 lokacijah (sledilci). Raznolikost testnih primerov bo zagotovila končne rezultate (metodologija, modeli in orodja), ki bodo popolnoma kvalificirani in bodo zagotovili njihovo visoko ponovljivost.

To je inovativen projekt, ki združuje tri ključne koncepte: navzkrižno merilo, integracijo/usklajevanje in preverjanje robustnosti “sistema”. Metodologije in orodja predstavljajo presek izzivov, ki jih predstavljata prilagajanje in blaženje na podnebne spremembe.

Projekt DISTENDER bo na podlagi pridobljenih znanj ponudil sistem za podporo odločanju (Decision support system - DSS model), ki bo vključeval smernice, priročnike, orodja, enostavna za uporabo in izkušnje pridobljene preko testnih primerov v projektu.

Testni primeri (case study)

Pilotni partnerji so izbrani glede na heterogene značilnosti v smislu sektorjev, obsega, podnebnih vplivov, okoljskih, družbeno-ekonomskih in kulturnih dejavnikov ter ciljev podnebne politike. Raznolikost testnih primerov bo omogočila končne rezultate (metodologija, modeli in orodja), ki so popolnoma kvalificirani in bodo zagotovili njihovo visoko ponovljivost. Pilotni partnerji (testni primeri) so razdeljeni v dve skupini: osrednji in sledilci, med katere spada tudi GOLEA z občino MONG. Razvite metodologije, modeli in orodja bodo preizkušeni v osrednjih testnih primerih (6). Ključno vlogo bo imel tudi niz testnih primerov, označenih kot "sledilci", ki bo ukrepe, sprejete v osrednjih študijah primerov, lahko uporabil na podlagi znanja iz osrednjih testnih primerov.

Neposredna vključenost projektnih testnih primerov je ključnega pomena za uspeh projekta in ti igrajo aktivno vlogo že od samega začetka projekta. DISTENDER tvori skupnost deležnikov iz testnih primerov, ki spodbuja vzajemno učenje in krepitev zmogljivosti med našimi osrednjimi testnimi primeri, ki imajo izkušnje z izvajanjem prilagoditvenih in blažitvenih ukrepov ter našimi sledilci testnih primerov, ki imajo željo izvajati podnebne ukrepe. V tem smislu sta izmenjava in prenos znanja ključ do uspeha DISTENDER, sledilci pa bodo imeli pomembno vlogo pri prenosu tehnologije.

Prikaži manj

Partnerji projekta: 

 • Vodilni partner 1: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)
 • Projektni partner 2: ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (NKUA)
 • Projektni partner 3: FONDAZIONE ICONS (ICONS)
 • Projektni partner 4: UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UAVR)
 • Projektni partner 5: UNIVERSITAET ZU KÖLN (UoC)
 • Projektni partner 6: WAGENINGEN UNIVERSITY, Department of Environmental Sciences (WU)
 • Projektni partner 7: ITTI Sp. z o. o. (ITTI)
 • Projektni partner 8: JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN (GUF)
 • Projektni partner 9: STEINBEIS 2I GMBH (S2i)
 • Projektni partner 10: ADELPHI RESEARCH GEMEINNÜTZIGE GMBH (ADELPHI)
 • Projektni partner 11: UK CENTRE FOR ECOLOGY & HYDROLOGY (UKCEH)
 • Projektni partner 12: URBANISTICNI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE (UIRS)
 • Projektni partner 13: FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY (LINKS), TORINO
 • Projektni partner 14: DINAMIKA - IDEJA - PROSTOR D.O.O. (DIPSTOR)
 • Projektni partner 15: RDA - CLIMATE SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA RDA)
 • Projektni partner 16: UNIVERSITAET GRAZ (UNI GRAZ)
 • Projektni partner 17: SENIOR EUROPA SOCIEDAD LIMITADA (KVC)
 • Projektni partner 18: FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL CLIMA (FIC)
 • Projektni partner 19: UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI (UB)
 • Projektni partner 20: MUNICIPAL INSTITUTION CITY INSTITUTE (LVIV)
 • Projektni partner 21: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (CMTo)
 • Projektni partner 22: MISKOLC MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA (MISKOLC)
 • Projektni partner 23: GORISKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, NOVA GORICA (GOLEA)
 • Projektni partner 24: BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE (BMK)
 • Projektni partner 25: FEDERATION EUROPEENNE D'AGROFORESTERIE (EURAF) ASSOCIATION (EURAF)
 • Projektni partner 26: MUNICIPIO DE GUIMARAES (GUIMARAES)
 • Projektni partner 27: GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU (GDANSK)
 • Projektni partner 28: FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA - OBSERVATORI VALENCIA DEL CANVI CLIMATIC (VCE)
 • Projektni partner 29: SMART CONTINENT LT UAB (Smart Continent)
 • Projektni partner 30: Stichting Hanzehogeschool Groningen (HUAS)
 • Projektni partner 31: AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN (AYTO ALCORCON)

Osnovne informacije

Program: Horizon 2000
Trajanje projekta: jun. 2022 – dec. 2025
Vrednost projekta: 7,0 mio EUR

Vodja projekta

Marta Stopar

05 / 393 24 60

Read more

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Viri financiranja