Energetski pregledi

Energetski pregled je celostna analiza porabe, stroškov za energijo in energetske učinkovitosti objekta ter obsega: analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo z zajemom in analizo podatkov o rabi in oskrbi z energijo; določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije; analizo izbranih ukrepov, za katere se določijo prihranki energije in stroški, višina in vračilna doba investicije; ocena pozitivnih vplivov ukrepov na okolje.

 

 

Št. Objekt Leto
1. OŠ Dobravlje 2011
2. OŠ Most na Soči 2011
3. OŠ Podbrdo 2011
4. Vrtec Tolmin 2011
5. Centralni vrtec 2012
6. Centralni vrtec – enota Mojca 2012
7. Dom na Vidmu 2012
8. Občinska stavba MONG 2012
9. OŠ Cerkno 2012
10. OŠ Deskle 2012
11. OŠ Divača 2012
12. OŠ Dobrovo 2012
13. OŠ Kanal 2012
14. OŠ Kozara 2012
15. OŠ Senožeče 2012
16. OŠ Solkan 2012
17. POŠ Trnovo 2012
18. ŠC Tolmin 2012
19. Vrtec Deskle 2012
20. Zdravstveni dom Tolmin 2012
21. Dom Nikolaja Pirnata 2013
22. Občinska stavba Dobrovo 2013
23. OŠ Anton Ukmar 2013
24. OŠ Bilje 2013
25. OŠ Kobarid 2013
26. OŠ Kojsko 2013
27. OŠ Spodnja Idrija 2013
28. OŠ Vrtojba 2013
29. Telovadnica Kobarid 2013
30. Vrtec ob Hublju 2013
31. Vrtec Škofije 2013
32. Občinska stavba Ajdovščina 2014
33. OŠ Col 2014
34. OŠ Komen 2014
35. OŠ Lokavec 2014
36. OŠ Prade 2014
37. OŠ Škofije 2014
38. Vila Bled 2014
39. Vrtec Bertoki 2014
40. Vrtec Prisoje 2014
41. ZD Nova Gorica 2014
42. ZD Šempeter 2014
43. PoenostavljenEP Park Škocjanske jame – Info center 2014
44. PoenostavljenEP Park Škocjanske jame – Škocjan 2 2014
45. PoenostavljenEP Park Škocjanske jame – Škocjan 3 2014
46. PoenostavljenEP Park Škocjanske jame – Matavun 8 2014
47. Dom Faros 2015
48. Zadružni dom Sv. Anton 2015
49. GD Kobarid 2015
50. GD Bovec 2015
51. Gonzaga d.o.o. 2015
52. Dolenjski muzej: Križatija in N.O.B. 2015
53. Kulturni center Janeza Trdine 2015
54. OŠ Birčna vas 2015
55. OŠ Center 2015
56. OŠ Dragotin Kette 2015
57. OŠ Otočec 2015
58. OŠ Stopiče 2015
59. Stanovanjski kompleks Rozmanova 10 2015
60. Vrtec Rdeča kapica 2015