Priprava vlog na javne razpise

Pomagamo vam pri pripravi vloge na javne razpise in pozive:

  • Svetujemo vam pri izbiri najprimernejšega razpisa.
  • Usmerjamo naročnika za pridobitev vseh ustreznih zahtevanih prilog in dokumentov.
  • Pripravimo investicijsko, poslovno ter tudi nekatero tehnično dokumentacijo.
  • Izpolnimo prijavne obrazce vloge.
  • Svetujemo pri sestavljanju uspešne vloge.