Izobraževanja

Izobraževanja, delavnice, dogodki, konference na temo učinkovita rabe in obnovljivih virov energije, ki so namenjena različnim ciljnim skupinam: učiteljem, učencem, občanom, javnim uslužbencem ter podjetjem.

 

 

 

OVE in URE izobraževanja/delavnice/dogodki
Št. vrsta izobraževanja Naslov lokacije LETO število udeležencev/ vključenih projekt
1 EKO Sklad delavnice Eko spodbude Eko sklada, uporabe OVE in URE KOMEN, ŠEMPETER VRTOJBA, TOLMIN, BOVEC, BRDA, KOBARID, SEŽANA, CERKNO, PIRAN, PIVKA, KANAL, AJDOVŠČINA, DIVAČA,  ILIRSKA BISTRICA, NOVA GORICA,
HRPELJE KOZINA, MIREN KOSTANJEVICA
2011 150 pogodbe EnMnagement
2 EKO Sklad delavnice Eko spodbude Eko sklada, uporabe OVE in URE SEŽANA, KANAL, BRANIK, ŠEMPAS, NOVA GORICA, ŠEMPETER VRTOJBA, KOMEN, AJDOVŠČINA, BRDA, MIREN KOSTANJEVICA 2012 149 PETROLURE/ MARIE
3 Program za občine in podjetja o virih financiranja OVE in URE projektov Delavnica za občine in podjetja o virih financiranja OVE in URE projektov Vrtojba 2012 40 PETROLURE
4 EKO Sklad delavnice Eko spodbude Eko sklada, uporabe OVE in URE KOMEN, ŠEMPETER VRTOJBA, BRDA, KOBARID, CERKNO, PIVKA,  AJDOVŠČINA, NOVA GORICA,
MIREN KOSTANJEVICA
2013 273 PETROLURE/ ALTERENERGY/MARIE
5 Program izobraževanja učiteljev OVE in URE izobraževalno gradivo za učitelje razdeljeno učiteljem primorskih šol in centralnim knjižnicam 2012-2015 250 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
6 Program izobraževanja učiteljev didaktično učilo Hiška obnovljivih virov energije razdeljeno primorskim šolam 2012-2015 55 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
7 Program izobraževanja učiteljev OVE in URE e-gradiva https://egradiva.golea.si 2013 – deluje 17.916 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
8 Program izobraževanja učiteljev OVE in URE izobraževanje NOVA GORICA, TOLMIN, KOPER, POSTOJNA, VRTOJBA, NOVO MESTO, CEERKNO 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 280 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
9 OVE in URE krožki in tehnični dnevi OVE in URE izobraževalni program za učence 37 primorskih šol 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 12.248 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
10 OVE in URE natečaj OVE in URE izobraževalni program za učence 144 skupin primorskih šol 2013, 2014, 2015 1.800 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
11 OVE in URE dan 2013, 2014, 2015 OVE in URE izobraževalni program za učence 104 skupine primorskih šol 2013, 2014, 2015 2.150 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
12 OVE in URE ekskurzije OVE in URE izobraževalni program za učence 38 skupin primorskih šol 2013, 2014, 2015 436 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
13 URE izobraževanje javnih uslužbencev OVE in URE izobraževalni program za učence 33 delavnic 2014, 2015 967 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
14 Izobraževanje vzdrževalcev in hišnikov šolskih objektov OVE in URE izobraževalni program za učence 3 izobraževanja 2014, 2015 47 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH
15 Brunarica obnovljivih virov energije v Energetskem eko parku OŠ Cerkno OVE in URE izobraževalni program za učence 69 delavnic 2014, 2015 2.839 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH