Konference

Organizacija in izvedba konferenc s področja obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, javne razsvetljave, o energetski učinkovitosti, o Konvenciji županov itd.

 

 

 

Št. DOGODEK LOKACIJA DATUM PROJEKT
1. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NA ČEZMEJNEM OBMOČJU ITA/SLO – Projekti v skupnem interesu Dobrovo 08.10.2010
2. JAVNA RAZSVETLJAVA IN ENERGETSKI MANAGEMENT Sejna soba Mestne občine Nova Gorica 17.12.2010
3. PRILOŽNOSTI ZA DVIG ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNIH STAVB Grad Dobrovo (viteška dvorana) 28.06.2012 MARIE
4. Dan odprtih vrat GOLEE Primorski tehnološki park Vrtojba 11.01.2013 Alterenergy
5. S KONVENCIJO ŽUPANOV DO PROJEKTOV TRAJNOSTNE ENERGETIKE Primorski tehnološki park Vrtojba 17.04.2013 ALTERENERGY
6. SONČNA ENERGIJA ZA NAMENE OGREVANJA IN HLAJENJA Primorski tehnološki park Vrtojba 23.09.2013 ADRIACOLD
7. KAKO BREZ LASTNIH SREDSTEV ENERGETSKO SANIRATI JAVNE STAVBE Grad Dobrovo (viteška dvorana) 04.10.2013 MARIE
8. Konferenca »ENERGETSKA UČINKOVITOST IN NAČRTOVANJE ZA USPEŠNO PRIDOBIVANJE EU SREDSTEV LOKALNIH SKUPNOSTI« Šmartno (Goriška Brda) 10.01.2014 Alterenergy
9. Konferenca »Živi laboratorij za povečanje racionalne rabe energije na obmejnem območju Slovenija- Italija« Primorski tehnološki park Vrtojba 05.03.2014 Energyvillab
11. Delavnica: »Internacionalizacija malih in srednje velikih podjetij (MSP) na območju držav Jadrana – področje obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti« Sejna soba Mestne občine Nova Gorica 22.09.2014 Alterenergy
12. Zaključna prireditv projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinaj Prireditveni prostor med mestvo Mestne občine Nova Gorica in SNG 03.06.2015 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah