Investicijska dokumentacija

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelamo vse vrste investicijskih dokumentacij, ki so obvezen dokument za investicijske projekte sofinancirane iz evropskih sredstev.

 

 

 
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA za energetsko sanacijo javnih stavb

Št. ORGANIZACIJA STAVBA IZDELANA DOKUMENTACIJA LETO RAZPIS ZA NEPOVRATNA SREDSTVA VIŠINA INVESTICIJE VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV PRIHRANEK ENERGIJE  (MWh) PRIHRANEK EMISIJ CO2   (t) PRIHRANEK STROŠKOV   (€)
1 SGLŠ POSTOJNA SGLŠ POSTOJNA  prijavni obrazci 2011 Razpis za sanacijo SŠ 837.652,00 € 767.847,67 € 513 135 51.049,76 €
2 OBČINA ILIRSKA BISTRICA DOM NA VIDMU  DIIP in IP + prijavni obrazci 2012 LS 1 1.041.823,81 € 823.007,25 € 919 243 91.451,71 €
3 MESTNA OBČINA NOVA GORICA CENTRALNI VRTEC in VRTEC MOJCA prijavni obrazci 2012 LS 1 437.164,64 € 355.643,87 €   se ni izvedlo  
4 OBČINA BRDA OŠ DOBROVO  DIIP in IP + prijavni obrazci 2012 LS 1 726.467,29 € 574.865,73 € 296 78 29.455,61 €
5 MESTNA OBČINA KOPER VRTEC SEMEDELA enota Rozmanova DIIP + prijavni obrazci 2012 LS 1 434.174,82 € 271.424,63 € 105 28 10.448,78 €
6 MESTNA OBČINA KOPER OŠ PRADE  DIIP in IP + prijavni obrazci 2012 LS 1 745.079,53 € 566.347,72 € 210 55 20.897,56 €
7 OBČINA PIRAN OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN  DIIP in IP + prijavni obrazci 2012 LS 1 1.036.535,86 € 812.096,44 € 371 98 36.919,02 €
8 OBČINA CERKNO OŠ CERKNO DIIP in IP + prijavni obrazci 2012 LS 1          
9 OBČINA DIVAČA OŠ DIVAČA  DIIP in IP + prijavni obrazci 2012 LS 1 843.182,73 € 602.632,40 € 226 60 22.489,76 €
10 OBČINA DIVAČA POŠ SENOŽEČE  DIIP + prijavni obrazci 2012 LS 1 410.518,97 € 311.002,17 € 119 31 11.841,95 €
11 OBČINA TOLMIN ŠC TOLMIN  DIIP, PIZ in IP + prijavni obrazci 2012 LS 1 3.357.001,97 € 2.310.854,57 € 1.071 283 106.577,56 €
12 OBČINA TOLMIN ŠC TOLMIN - sanacija strehe DIIP 2012 ZFO-1 456.595,49 € 366.000,00 € 92 24 9.105,37 €
13 OBČINA TOLMIN ŠČ TOLMIN - sončna elektrarna DIIP 2012            
14 OBČINA  ŠEMPETER-VRTOJBA Sončna elektrarna PHO VRTOJBA DIIP 2012 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 556.022,51 € 461.498,68 € 190 50 18.907,32 €
15 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIIP in IP + prijavni obrazci 2013 Razpis za sanacijo fakultet 2.122.121,98 € 1.607.127,61 € 1.177 311 117.125,85 €
16 UNIVERZA V LJUBLJANI Biotehniška fakulteta: lesarstvo  DIIP in IP + prijavni obrazci 2013 Razpis za sanacijo fakultet          
17 OBČINA IDRIJA OŠ IDRIJA DIIP in IP + prijavni obrazci 2013 LS 2 993.085,65 € 440.712,45 € 536 142 53.338,54 €
18 MESTNA OBČINA KOPER OŠ DUŠANA BORDONA DIIP in IP + prijavni obrazci 2013 LS 2 612.906,71 € 404.372,74 € 350 92 34.829,27 €
19 MESTNA OBČINA KOPER VRTEC KEKEC DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 301.473,00 € 191.019,52 € 137 36 13.633,17 €
20 MESTNA OBČINA KOPER VRTEC MARKOVEC  DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 444.809,05 € 292.944,12 € 166 44 16.519,02 €
21 OBČINA KOBARID OŠ KOBARID  DIIP in IP + prijavni obrazci 2013 LS 2 733.059,80 € 343.833,49 € 357 94 35.525,85 €
22 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OŠ BILJE  DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 166.713,34 € 106.479,18 € 78 21 7.761,95 €
23 OBČINA  ŠEMPETER-VRTOJBA OŠ  VRTOJBA, ES telovadnice DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 293.629,81 € 198.072,53 € 157 41 15.623,41 €
24 OBČINA TOLMIN OŠ PODBRDO DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 519.431,85 € 232.949,63 € 218 58 21.693,66 €
25 OBČINA TOLMIN ZD TOLMIN  DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 177.483,50 € 117.301,64 € 105 28 10.448,78 €
26 OBČINA RENČE-VOGRSKO OŠ RENČE  prijavni obrazci 2013 LS 2 503.344,74 € 258.828,85 € 234 62 23.285,85 €
27 OBČINA PIRAN VRTEC MORNARČEK IN SEČOVLJE    DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 667.548,10 € 331.377,49 € 220 58 21.892,68 €
28 OBČINA KANAL VRTEC DESKLE  DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 372.693,35 € 163.179,62 € 72 19 7.164,88 €
29 OBČINA AJDOVŠČINA VRTEC OB HUBLJU  DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 231.067,48 € 155.657,30 € 64 17 6.368,78 €
30 OBČINA  ILIRSKA BISTRICA OŠ DRAGOTINA KETTEJA DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 506.492,50 € 334.077,52 € 352 93 35.028,29 €
31 MESTNA OBČINA KOPER OŠ ANTONA UKMARJA KOPER DIIP in IP + prijavni obrazci 2013 LS 2 847.056,52 € 578.417,52 € 247 65 24.579,51 €
32 MESTNA OBČINA KOPER VRTEC ŠKOFIJE DIIP + prijavni obrazci 2013 LS 2 208.661,33 € 127.665,92 € 45 12 4.478,05 €
33 OBČINA TOLMIN POŠ KAMNO in POŠ VOLČE DIIP 2013 ZFO-1 57.000,00 € 40.000,00 €      
34 Generalni sekretariat vlade Vila Bled DIIP + prijavni obrazci 2013            
35 OBČINA BRDA OŠ KOJSKO, kotlovnica, ES šole, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 190.639,59 € 144.173,75 € 48 37 8.110,11 €
36 MESTNA OBČINA KOPER OŠ HRVATINI, kotlovnica, ES šole, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 219.995,26 € 151.454,17 € 50 102 12.132,13 €
37 MESTNA OBČINA KOPER OŠ ŠMARJE PRI KOPRU, kotlovnica, ES telovadnice, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 277.393,36 € 196.081,17 € 67 61 14.066,53 €
38 OBČINA PIRAN VDDC - ITALIJANSKA ŠOLA SEČOVLJE, kotlovnica, ES šole, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 334.586,21 € 230.885,89 € 85 123 18.196,38 €
39 OBČINA PIRAN OŠ SV. PETER, kotlovnica, ES šole, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 91.688,71 € 57.350,75 € 7 18 3.823,43 €
40 OBČINA  ILIRSKA BISTRICA OŠ D. KETTEJA, kotlovnica, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 151.136,12 € 94.056,67 € 28 75 12.613,21 €
41 OBČINA  ILIRSKA BISTRICA OŠ KNEŽAK, kotlovnica, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 120.377,26 € 75.601,36 € 20 53 8.361,38 €
42 OBČINA CERKNO OŠ CERKNO, kotlovnica, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 456.201,20 € 280.618,93 € 59 156 43.937,67 €
43 OBČINA PIVKA OŠ KOŠANA, kotlovnica, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 164.635,39 € 101.238,60 € 18 47 8.310,79 €
44 OBČINA TOLMIN KNJIŽNICA TOLMIN, kotlovnica, ES, MIU DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2012, 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 176.473,68 € 133.467,40 € 44 26 7.099,25 €
45 TRIGLAVSKI NARODNI PARK INFO CENTER TRENTA, kotlovnica DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2013 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 143.543,80 € 86.126,28 € 20 54 19.303,00 €
46 MESTNA OBČINA NOVA GORICA OŠ TRNOVO, kotlovnica in ES šole DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 151.131,22 € 102.875,08 € 30 12 5.382,03 €
47 OBČINA  ŠEMPETER-VRTOJBA OŠ  VRTOJBA, ES šole DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta 2014 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek 92.518,00 € 78.640,30 € 72 36 6.415,00 €
48 MESTNA OBČINA KOPER VRTEC BERTOKI DIIP 2014   321.055,93 € 208.527,10 € 82 22 8.160,00 €
49 MESTNA OBČINA KOPER VRTEC PRISOJE DIIP 2014   503.416,30 € 242.045,37 € 77 43 4.639,35 €
50 MESTNA OBČINA KOPER OŠ PRADE telovadnica DIIP 2014   391.219,95 € 245.951,65 € 100 56 16.704,11 €
51 OBČINA IDRIJA Kanalizacija Mokraška vas DIIP + IP 2014   539.222,09 €        
52 OBČINA IDRIJA Vodovod Idrija - Sp.Idrija DIIP + IP 2014   567.027,37 €        
53 OBČINA TOLMIN PRIZIDKA ŠC TOLMIN  DIIP + IP 2015   891.528,20 €        
54 OBČINA IZOLA JAVNA RAZSVETLJAVA OBČINE IZOLA DIIP + IP 2015   1.046.318,64 €        
  SKUPAJ         26.424.587,97 € 16.576.332,72 € 9.433 3.198 1.055.696,32 €

 

LEGENDA:

  • LS 1     Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«
  • LS 2     Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«
  • Razpis za sanacijo fakultet     Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport«