Študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo

Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (krajše študija izvedljivosti OVE) je obvezna priloga projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. S študijo izvedljivosti se prouči možnost izrabe obnovljivih virov za oskrbo stavbe z energijo (zagotavljanje toplotne, hladilne in električne energije).

 

 

 

Št. OBČINA Objekt LETO
1. OBČINA KOBARID Vrtec Kobarid 2012
2. OBČINA BOVEC OŠ Žaga 2012
3. OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Logistični center Vrtojba 2013