Javna naročila

Svetovanje v postopku izbire izvajalca del v skladu z zakonodajo o javnih naročilih vključuje izdelavo razpisne dokumentacije, vodenje postopka in izvedbo vseh aktivnosti do podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.

 

 

izdelava razpisne dokumentacije in izvedba vseh del do podpisa pogodb z izbranimi izvajalci v skladu z Zakonom o javnih naročilih
Št. OBJEKT NAROČNIK LETO
1. Sanacija strehe ŠČ Tolmin Občina Tolmin 2012
2. Sončna elektrarna na ŠC Tolmin Občina Tolmin 2012
3. Podelitev koncesije za izvajanje GJS oskrbe s toplotno energijo Občina Bovec 2012
4. Dom na Vidmu: Energetska sanacija objekta Občina Ilirska Bistrica 2013
5. OŠ Dobrovo: Energetska sanacija objekta Občina Brda 2013
6. OŠ Divača: Energetska sanacija objekta Občina Divača 2013
7. Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote 15 let v sklopu projekta OVE v primorskih občinah INFO CENTER TRENTA Triglavski narodni park 2013
8. Urejanje površin na podeželju: rekonstrukcija igrišča v Cerknem in ureditev vaškega središča Lazec Občina Cerkno 2013
9. OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN: Energetska sanacija objekta: gradbeno obrtniška dela Občina Piran 2013
10. OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN: Energetska sanacija objekta: izvedba kotlovnice na lesno biomaso in dobava toplote 15 let Občina Piran 2013
11. Dobava in nakup električne energije v Občini Šempeter Vrtojba Občina Šempeter Vrtojba 2013
12. Kulturni dom v Ligu Občina Kanal ob Soči 2013
13. OŠ Senožeče: Energetska sanacija objekta Občina Divača 2013
14. Večnamenski center Cerkno Občina Cerkno 2013
15. Rekonstrukcija javne razsvetljave v Občini Šempeter – Vrtojba Občina Šempeter Vrtojba 2014
16. OVE v primorski občinah: Energetska sanacija 7 objektov MOK, MONG, Tolmin, Brda, Piran, Šempeter- Vrtojba 2014
17. Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote 15 let v sklopu projekta OVE v primorskih občinah POŠ Trnovo MONG 2014
18. Operacionalizacija tras regionalnega omrežja kolesarskih povezav v štirih partnerskih občinah Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija 2015
19. OVE v primorski občinah: Energetska sanacija telovanice OŠ Hrvatini 2015
20. Zamenjava kotlovnice in dobava toplote POŠ Bilje Občina Miren- Kostanjevica 2015

 

izdelava razpisne dokumentacije in izvedba vseh del do podpisa pogodb z izbranimi izvajalci v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu, PO MODELU ESCO
Št. OBJEKT/FAZA NAROČNIK LETO
1. JAVNA RAZSVETLJAVA Občina Brda Občina Brda 2013
2. JAVNA RAZSVETLJAVA Občina Miren-Kostanjevica Občina Miren- Kostanjevica 2013
3. DOLB Ajdovščina Občina Ajdovščina 2013
4. JAVNA RAZSVETLJAVA MO Nova Gorica MO Nova Gorica 2014
5. JAVNA RAZSVETLJAVA Občina Komen Občina Komen 2014
6. DOLB BOHINJSKA BISTRICA Občina Bohinj 2014
7. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov v javnih objektih Občine Brda Občina Brda 2014

 

izdelava razpisne dokumentacije in izvedba vseh del do podpisa pogodb z izbranimi izvajalci po pravilih PRAG
Št. OBJEKT/FAZA NAROČNIK LETO
1. VRTEC MORNARČEK PIRAN – RECENZIJA RD po PRAG Občina Piran 2013
2. Projekt Alterenergy: nabava opreme GOLEA 2015