Ciljno spremljanje rabe energije

Sistem ciljnega spremljanja rabe energije omogoča učinkovito obvladovanje rabe energije na osnovi primerjave dejanske rabe energije s ciljno rabo, ki se določi na osnovi obsega energijskega dejavnika in vzroka za rabo energije. Ciljno spremljanje rabe energije spodbuja doseganje kontinuiranih prihrankov.

 

 

Seznam referenc

Objekti v CSRE

1.     OŠ Most na Soči
2.     OŠ Podbrdo
3.     ŠC Tolmin
4.     Vrtec Ilke Bignami Tolmin
5.     Zdravstveni dom Tolmin
6.     Knjižnica Tolmin
7.     Muzej Tolmin
8.     Glasbena šola Tolmin
9.     Občinska stavba MONG
10.     OŠ in Vrtec Šempas
11.     OŠ Solkan
12.     OŠ Kozara
13.     OŠ Čepovan
14.     OŠ Frana Erjavca
15.     Vrtec Prvačina
16.     OŠ Prvačina
17.     OŠ in Vrtec Dornberk
18.     OŠ Milojke Štrukelj – matična šola
19.     OŠ Milojke Štrukelj – telovadnica
20.     OŠ Milojke Štrukelj – Podružnica Ledine
21.     OŠ in Vrtec Branik
22.     Vrtec Nova Gorica – Enota Najdihojca
23.     Vrtec Nova Gorica – Enota Kekec
24.     Vrtec Nova Gorica – Enota Kurirček
25.     Vrtec Nova Gorica – Enota Čriček
26.     Vrtec Nova Gorica – Enota Julka Pavletič
27.     Vrtec Nova Gorica – Enota Ciciban
28.     Vrtec Nova Gorica – Centralni vrtec in Enota Mojca
29.     Glasbena šola Nova Gorica
30.     Ljudska univerza Nova Gorica
31.     Goriška knjižnica Franceta Bevka
32.     Občinska stavba Dobrovo
33.     OŠ in vrtec Dobrovo
34.     POŠ in vrtec Kojsko
35.     Grad Dobrovo
36.     OŠ Idrija
37.     POŠ Godovič
38.     POŠ Zavratec
39.     OŠ Črni Vrh
40.     Vrtec Idrija – Enota Arkova
41.     Vrtec Idrija – Enota Prelovčeva
42.     Vrtec Idrija – Enota Črni Vrh
43.     Vrtec Idrija – Enota Spodnja Idrija
44.     Zdravstveni dom Idrija
45.     Knjižnica Idrija – enota Črni Vrh
46.     Knjižnica Idrija – enota Spodnja Idrija
47.     Knjižnica Idrija – Mestni trg
48.     Mestni muzej Idrija
49.     Modra dvorana
50.     Občinska zgradba Idrija
51.     Glasbena šola Idrija
52.     OŠ Simona Gregorčiča
53.     OŠ Antona Šibelja-Stjenka
54.     Vrtec Komen
55.     OŠ Dutovlje
56.     POŠ Tomaj
57.     OŠ Sežana
58.     OŠ Sežana – Kosovelova 5
59.     POŠ Lokev
60.     Vrtec Sežana – Enota Komen
61.     Vrtec Sežana – Enota Hrpelje
62.     OŠ Divača
63.     POŠ Senožeče
64.     POŠ Vreme
65.     OŠ Senožeče
66.     OŠ Vreme
67.     Zdravstvena postaja Divača
68.     Vrtec Sežana – Enota Divača
69.     Kosovelova knjižnica Sežana – Knjižnica Divača
70.     Muzej slovenskih filmskih igralcev s Škrateljnovo domačijo
71.     Občinska stavba
72.     Stara občinska stavba – KS Miren
73.     OŠ Miren
74.     POŠ Bilje
75.     POŠ Kostanjevica
76.     OŠ Hrpelje
77.     POŠ Obrov
78.     vrtec Hrpelje
79.     SGLŠ – šola
80.     SGLŠ – dijaški dom
81.     SGLŠ – strojna postaja
82.     OŠ Cirila Kosmača