Energetska izkaznica

GOLEA izdaja energetske izkaznice na podlagi javnega pooblastila.

Kaj je energetska izkaznica stavbe?

Energetska izkaznica je javna listina o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Vsebuje najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega izmed razredov rabe energije.

Vrste energetskih izkaznic

Računska energetska izkaznica – Energijski kazalci na računski energetski izkaznici se izračunajo po standardu SIST EN ISO 13790 ter na podlagi nacionalnih robnih pogojev. Izdela se za novozgrajene in obstoječe stanovanjske stavbe.

Merjena energetska izkaznica – Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico se določijo na podlagi izmerjenih vrednosti rabe energije za obdobje treh let ter enostavnega energetskega pregleda stavbe. Izdela se za nestanovanjske stavbe.

Kaj mi pove energetska izkaznica?

Kazalci na računski en. izkaznici:

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH/Ak (kWh/m²a),
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe (kg/m²a).

Kazalci na merjeni en. izkaznici:

 • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto (kWh/m²a),
 • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe (kWh/m²a),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe (kg/m²a).

 

Kontakt

Tomaž Lozej

05 / 393 24 62

Janez Melink

05 / 393 25 20

Matej Pahor

05 / 393 25 20Fizične osebe

 • Vsi lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ko se zgradijo, prodajajo ali oddajajo v najem.

Podjetja

 • Vsa podjetja, ki so lastniki stavb, morajo pri prodaji in oddaji stavbe imeti en. izkaznico. Investitorji en. izkaznico izdelajo takoj ob gradnji novih objektov.

Nepremičninske agencije

 • Po 31. 12. 2014 bo pri oglaševanju prodaje in najema hiš, stanovanj in ostalih objektov potrebno navajanje energijskih kazalnikov in energetske učinkovitosti stavbe/ stanovanja, ki jih izražajo podatki v en. izkaznici.

Upravljalci nepremičnin

 • Upravljalec lahko lastnikom ponudi cenovno ugodno izdelavo energetske izkaznice za celotno stavbo. Energetski zakon za upravljalce nepremičnin sicer ne predvideva posebnih obvez.

Javna uprava

 • Za vse javne stavbe s površino nad 250 m2 so država in lokalne skupnosti obvezane pridobiti en. izkaznico.


 • stavbe ali dele stavb v prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • stavbe ali dele stavb v prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • stavbe ali dele stavb v prodaji ali oddaji, ko je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju,
 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.


Energetske izkaznice (merjena en.)     Energetske izkaznice (računska en.)  
Št. Objekt Leto   Št. Objekt Leto
1. Knjižnica Tolmin 2013   1. Srednja tehniška šola Koper 2014
2. Občinska stavba Brda 2013   2. Stanovanjski objekt Bukovica (Keratlak) 2014
3. OŠ Dobrovo 2013   3. Stanovanje, Ul. Nika Šturma 2 2014
4. OŠ Most na Soči 2013   4. Stanovanje, Ul. Vinka Vodopivca 129 2014
5. OŠ Podbrdo 2013   5. Hiša, Trnovo 99 2014
6. POŠ Kojsko 2013   6. Hiša Iztokova 60, Kromberk 2014
7. ŠC Tolmin 2013   7. Stanovanje v hiši Ul. Josipa Makuca 21, Solkan 2014
8. Vrtec Tolmin 2013   8. Vila Pršivec, Ukanc 133 2014
9. ZD Tolmin 2013   9. Hiša , Ul. 9 . Septembra, Vrtojba 2015
10. Dom Andreje Manfrede 2014   10. Stanovanje, Bilje 4 2015
11. Gasilski dom Bovec 2014   11. Hiša, Vrhovlje pri Kojskem 1 2015
12. Glasbena šola Tolmin 2014   12. Hiša, Vodnikova ul. 1, Dornberk 2015
13. Hotel šola Log pod Mangartom 2014   13. Hiša, Na potoku 7, Solkan 2015
14. Kulturni dom Bovec 2014   14. Stanovanje, Cesta Goriške fronte 22 2015
15. Kulturni dom Kobarid 2014   15. Stanovanje, Cankarjeva ulica 6 2015
16. Občinska stavba Ajdovščina 2014   16. Stanovanje, Ulica Grad. Brigade 41 2015
17. Občinska stavba Bovec 2014   17. OŠ in Vrtec Senožeče 2015
18. Občinska stavba Kobarid 2014   18. Dvorana Rudolfa Cvetka 2015
19. Občinska stavba Tolmin 2014   19. OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 2015
20. Osnovna šola Bovec 2014   20. Stanovanje Merljaki 24, Renče 2015
21. OŠ Col 2014   21. Hiša,Vojščica 23, Kostanjevica na Krasu 2015
22. OŠ Simona Gregorčiča 2014   22. Stanovanje, Sedejeva ul. 6, Nova Gorica 2015
23. Poslovna stavba 25. junija 1 2014   23. Hiša, Bilje 49, Renče 2015
24. Poslovna stavba Bevkov trg 6 2014   24. Hiša, Kojsko 63, Kojsko 2015
25. POŠ Drežnica 2014   25. Stanovanje, Prvomajska ul. 46, NG 2015
26. POŠ Goce Delčev 2014   26. Poslovna stavba, Ul. Vinka Vodopivca 2 2015
27. POŠ Lokavec 2014   27. Stanovanje, Ulica XXX. divizije 19B 2015
28. POŠ Smast 2014   28. Stanovanje, Cankarjeva ul. 80 2015
29. POŠ Soča 2014   29. Centralni vrtec Ilirska Bistrica 2015
30. SGLŠ Postojna - Dijaški dom 2014   30. Stanovanje, Cankarjeva ul. 7, Nova Gorica 2015
31. SGLŠ Postojna - Strojna postaja 2014   31. Stanovanje, Ulica Ivana Suliča 14C 2015
32. SGLŠ Postojna - Šola 2014   32. Hiša, Ozeljan 35 2015
33. Stara srednja tehniška šola Koper 2014   33. Stanovanje, Miren 143D 2015
34. Stavba občine Idrija 2014   34. Eda center - stanovanjski del 2015
35. Strgulčeva hiša 2014   35. Eda center - nestanovanjski del 2015
36. Športna dvorana Bovec 2014   36. Stanovanje, Erjavčeva ul. 18, Nova Gorica 2015
37. Športna dvorana pri OŠ Simona Gregorčiča 2014   37. Hiša Vitovlje 49A 2015
38. Tolminski muzej 2014   38. Hiša Vitovlje 49 2015
39. Vrtec Bovec 2014   39. Stan. Stavba, Srebrničeva ul. 41 2015
40. Vrtec Idrija enota Prelovčeva 2014   40. Hiša, Hlevnik 12B 2015
41. Zdravstveni dom Bovec 2014   41. Stanovanje, Ul. Albina dujca 4, Divača 2015
42. Zdravstveni dom Idrija 2014   42. Hiša, Trnovo 27, Trnovo pri Gorici 2015
43. Zdravstveni dom Kobarid 2014   43. Hiša, Tisnikarjeva ul. 30, LJ 2015
44. Zelena hiša Kobarid 2014   44. Hiša, Godovič 24 2015
45. Poslovna stavba Bevkov trg 6 2014   45. Stanovanje, Most na Soči 24A 2015
46. Poslovna stavba Cesta 25. junija 1 2014   46. Stanovanje, Gregorčičeva ulica 21 2015
47. Škocjanske jame - Info center 2014   47. Hiša, Brestje 21, Kojsko 2015
48. Primorski tehnološki park 2014   48. Stan. Kidričeva ulica 33B 2015
49. Poslovna stavba Intereuropa 2015   49. Stanovanje, Gradnikove Brigade 51 2015
50. Intereuropa Autoccomerce 2015   50. Stanovanje, Miren 135 2015
51. Vrtec Divača 2015   51. Poslovni prostor, Prekomorskih Brigad 62A 2015
52. ZD Hrpelje 2015   52. Stanovanje, Ulica Tolm. Puntarjev 2A 2015
53. ZD Divača 2015   53. Hiša, Kostanjeviška cesta 2A 2015
54. Bolnica Stara Gora Pavilijon P1 2015   54. Hiša, Imenje 34 G 2015
55. Bolnica Stara Gora Pavilijon P2 2015   55. Hiša, Podgozd 5 2015
56. Bolnica Stara Gora Pavilijon P3 2015   56. Stanovanje, Bohinjčeva ul. 11 2015
57. Bolnica Stara Gora Pavilijon P4 2015   57. Hiša, Zalaznikova ul. 18 2015
58. Splošna bolnišnica Nova Gorica 2015   58. Hiša, Cesta na Čuklje 24a,26 2015
59. Sestrski dom 2015   59. Hiša, Prvačina 80 2015
60. Bolnišnica Šempeter - stara stavba 2015   60. Hiša, Prvačina 81B 2015
61. Bolnišnica Šempeter - patologija 2015   61. Stanovanje, Vrtojbenska cesta 7A 2015
62. Bolnišnica Idrija - stavba E 2015   62. Hiša, Prvačina 100 2015
63. Bolnišnica Idrija - stavba A 2015   63. Vrtec Komen 2015
64. Bolnišnica Idrija - stavba S 2015   64. Hiša, Krožna cesta 43 2015
65. Bolnišnica Idrija - stavba L 2015   65. Stanovanje, Cankarjeva ul 15 2015
66. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica 2015   66. Posl. Prostor Grad. Brigade 53 2015
67. Zobozdravstvena ambulanta I.B. 2015   67. Stanovanje, Seča 79A 2015
68. Gimnazija Antonio Sema Piran 2015   68. Hiša, Moškanjci 49A 2015
69. SŠ Pietro Coppo Izola 2015   69. Stanovanje, Delpinova ul 14A 2015
70. Splošna bolnišnica Izola 2015   70. Stanovanje, Cankarjeva ul. 46 2015
71. Občinska stavba Komen 2015   71. Stanovanje, Ul. Gradnikove Brigade 17 2015
72. OŠ Štanjel 2015   72. POŠ Vrtojba 2015
73. Vaški dom Kobjeglava 2015   73. Hiša, Ul. Bratov Hvalič 35 2015
74. OŠ Komen 2015   74. Večnamenski center Cerkno 2015
75. ZD Šempeter 2015   75. Hiša, Cesta goriške fronte 106 2015
76. Vrtec Mavrica Šempeter 2015   76. Stanovanje, Anhovo 70 2015
77. Vaški dom Štanjel 2015   77. Stanovanje, Ulica tolminskih puntarjev 8 2015
78. Kulturni dom Komen 2015   78. Stanovanje, Tržaška cesta 82b, Ljubljana 2015
79. Občinska stavba Cerkno 2015   79. Stanovanje, Ulica talcev 12, Deskle 2015
80. Zdravstvena postaja Cerkno 2015   80. Stanovanje, Rutarjeva ul. 10 2015
81. Muzej in glasbena šola Cerkno 2015   81. Pomnik na Cerju 2015
82. Osnovna šola Cerkno 2015   82. Hiša, Branik 1a 2015
83. Vrtec Cerkno - montažni 2015   83. Stanovanje, Ul. XXX. Divizije 3a 2015
84. Vrtec Cerkno - stara stavba 2015   84. Hiša, Prvačina 78 2015
85. Posl. Prostor, Tovarniška cesta 2a 2015   85. Hiša, Cesta IX korpusa 81A 2015
86. OŠ Ivana Roba Šempeter 2015   86. Stanovanje, Trubarjev trg 2 2015
87. Vrtec Žarek 2015   87. Stanovanje, Cankarjeva ulica 76 2015
88. OŠ Miren 2015   88. Hiša, Trnovo 45 2015
89. Občinska stavba Miren 2015   89. Avtosalon, Industrijska cesta 5 2015
90. Vrtec Sonček 2015   90. Stanovanje, Komen 72a 2015
91. OŠ Kostanjevica 2015   91. Ulica, P. Tomažiča 24 2015
92. Vrtec Kostanjevica 2015   92. Posl. prostor, Cesta Prekomorskih brigad 62A 2015
93. Vrtec Miren 2015   93. Vrtec Deskle 2015
94. Zdravstveni dom Sežana 2015   94. POŠ Kal nad Kanalom 2015
95. Poslovni prostor, Kidričeva ul. 18 2015   95. Vrtec Kanal 2015
96. OŠ Deskle 2015        
97. Občinska stavba Šemepeter 2015        
98. Kulturni dom-mladinski center Vrtojba 2015        
99. Krajevni odbor Šempeter 2015        
100. OŠ Kanal 2015        
101. Krajevni odbor Vrtojba 2015        
102. Občinska stavba Kanal 2015