LEK in SECAP

Lokalni energetski koncept (LEK) lokalne skupnosti oz. občine zagotavlja dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem področju in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) ali Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe je ključni dokument, v katerem podpisnik Konvencije županov (Covenant of Mayors) opiše, kako namerava izpolniti svoje zaveze. V njem opredeli ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s katerimi bo dosegel cilje, ter časovne okvire in dodeljene odgovornosti. Konvencija stremi k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije ter k izpolnjevanju cilja Evropske unije za 20% zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020 na področjih kjer ima občina neposreden vpliv (javne stavbe, javna razsvetljava, prevozna sredstva v lasti občine, itd.).

Lokalni energetski koncept
Št. OBČINA Leto
1. Miren-Kostanjevica 2008
2. Brda 2009
3. Kanal 2009
4. Tolmin 2010
5. Cerkno 2011
6. Bovec 2011
7. Divača 2011
8. Sežana 2011
9. Vipava 2012
10. Šempeter-Vrtojba 2012
11. Pivka 2012
12. Ajdovščina 2012
13. Tolmin 2014
14. MONG 2014
Trajnostni energetski načrt SEAP
Št. OBČINA Leto
1. Miren-Kostanjevica 2013
2. Brda 2013
3. Divača 2013
4. Pivka 2014
5. Šempeter-Vrtojba 2014