Prvo srečanje projektnih partnerjev projekta Adriacold – “kick of meeting”