Četrto srečanje Regionalnega Laboratorija za modro energijo (RBEL)

V sklopu projekta Maestrale  bo 9.10.2019 organizirano četrto srečanje Regionalnega Laboratorija za modro energijo (RBEL). Srečanje bo potekalo v prostorih Mestne občine Koper.

Namen dogodka je pregled nad napredkom projekta Maestrale. Predstavljeni bodo dosedanji rezultati projekta in naslednji koraki do zakjlučka. V sklopu projekta sta bili izdelani študiji za izvedbo dveh pilotnih projektov, ki bosta tekom dogodka predstavljeni. Po predstavitvi pilotnih projektov bodo udeleženci sodelovali v razpravi.

Na dogodek ste vabljeni vsi zainteresirani deležniki, predvsem pa predstavniki obalnih občin, podjetja, ki se ukvarjajo s tehnologijami izrabe energije morja (npr. toplotne črpalke) in ESCO podjetja ter predstavniki izobraževalnih ustavnov in odločevalcev na lokalni in državni ravni.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov tomaz.lozej@golea.si.

Program dogodka (klikni)