OVE in URE izobraževanja 2014/2015

GOLEA tudi v tem šolskem letu nadaljuje z organizacijo in izvedbo izobraževanj na temo obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE). Letošnji program je še posebej celovit in pester za različne ciljne skupine. Vabljeni, da se nam pridružite!

  1. OVE in URE krožki in tehnični dnevi v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, sofinancirani iz sredstev Švicarskega prispevka in sredstev primorskih občin vključenih v projekt, se nadaljujejo še to šolsko leto.Letošnja tema krožka / tehničnega dne je energetska izkaznica.
  2. Dodatno usposabljanje učiteljev za izvedbo OVE in URE krožkov ter tehničnih dni, v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, sofinancirano iz sredstev Švicarskega prispevka in sredstev primorskih občin vključenih v projekt.Tudi v tem šolskem letu organiziramo izobraževanje za učitelje, ki vodijo in izvajajo OVE in URE krožek oz. tehnični dan in za vse ostale zainteresirane učitelje tehnike, fizike, kemije … ter ostalih predmetov. Udeležba je obvezna za učitelje šol, ki imajo podpisano pogodbo za financiranje OVE in URE krožkov ter tehničnih dni.Tokrat bo tema izobraževanja priprava enostavne energetske izkaznice.Hkrati opozarjamo, da so OVE in URE e-gradiva v polni uporabi, da so bila na določenih področjih še dodelana in zato vas vabimo, da jih uporabite pri pouku, krožku in tehničnih dneh.
  3. Brunarica obnovljivih virov energije v Energetskem eko parku OŠ Cerkno, izgradnja je bila sofinancirana iz sredstev Švicarskega prispevka in sredstev primorskih občin vključenih v projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.Z letošnjo jesenjo OŠ Cerkno začenja z izvajanjem izobraževalnih programov šolskih ekskurzij, tehničnih in naravoslovnih dnevov za vse starostne skupine. Posebnost je učilo “Brunarica obnovljivih virov energije”, ki je učilo v naravni velikosti.V šolskem letu 2014/2015 je ekskurzija v Brunarico (oz. tehnično/naravoslovni dan) za vse skupine brezplačna, ker je sofinancirana iz sredstev Švicarskega prispevka in sredstev primorskih občin vključenih v projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. Šole, ki imajo pogodbe za krožke in tehnične dni, lahko v okviru razpoložljivih sredstev, uveljavljajo tudi stroške prevoza. Vse ostale šole prevoz financirajo same.
    Program izobraževanj v Brunarici in Energetskem eko parku OŠ Cerkno.
  4. OVE in URE natečaj 2015 v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, sofinanciran iz sredstev Švicarskega prispevka in sredstev primorskih občin vključenih v projekt.V septembru bomo ponovno objavili natečaj na temo OVE in URE in vabimo vse primorske vrtce in šole, da se spet tako aktivno vključite v natečajne aktivnosti ter pravočasno oddate izdelke.
  5. OVE in URE dan 2015 v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, sofinanciran iz sredstev Švicarskega prispevka in sredstev primorskih občin vključenih v projekt.Zaključni dogodek OVE in URE natečaja bo tokrat združen z zaključno prireditvijo projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, ki ga zaključujemo poleti 2015.
  6. OVE in URE usposabljanje uslužbencev šol ter drugih javnih organizacij, v sodelovanju s primorskimi občinami – program energetskega managementa ter v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, sofinancirano iz sredstev Švicarskega prispevka in občin, kjer se bodo usposabljanja izvajala.Izobraževanja bodo izvedena na lokaciji organizacije, ki bo predhodno usklajena z občino za katero GOLEA izvaja energetski management.Program je namenjen uporabnikom objektov za katere se spremlja porabo in stroške preko “ciljnega spremljanja rabe energije” in za katere se predlaga izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije.Cilj takega usposabljanja je  znižati rabo energije in s tem stroške v javnih stavbah ter biti zgled dobre prakse učencem in ostalim občanom.
  7. OVE in URE usposabljanje tehničnega osebja (hišnikov) šol ter drugih javnih organizacij v sodelovanju s primorskimi občinami – program energetskega managementa ter v okviru projektov TRAP-EE in Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.To so specializirana tehnična izobraževanja, ki bodo izvedena na lokaciji Primorskega tehnološkega parka, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, in sicer z več ponovitvami. Vsak sklop je sestavljen iz dveh delavnic za celo skupino udeležencev (v časovnem razmiku 2-3 tednov) in samostojnega dela vključene osebe – na lokaciji organizacije za katero ta oseba dela.Ključni cilj usposabljanja je razvoj kompetenc upravljavcev in skrbnikov stavb (hišnikov) za zagotavljanje obratovalne energetske učinkovitosti in kakovostnega notranjega okolja v javnih stavbah s poudarkom na izkustvenem učenju in reševanju konkretnih problemov. Namen je torej prenos dodatnega znanja hišnikom pri optimizaciji ogrevalnega, hladilnega ter prezračevalnega sistema.Kontaktna oseba: Alenka Palian, alenka.palian@golea.si.

Comments are closed.