Izobraževanje za vzdrževalce in skrbnike stavb

Javne stavbe – šole, vrtci, zdravstveni domovi, itd. – predstavljajo večje porabnike energije. Izboljšanje energetske učinkovitosti vodi v zmanjševanje rabe energije in obratovalnih stroškov. Z vplivanjem na obratovalne parametre stavbnih sistemov lahko bistveno znižamo rabo in brez večjih investicij zagotovimo prihranke!

Na praktično usmerjenem izobraževanju bomo udeležencem s konkretnimi demonstracijami posredovali ključna znanja na področju:

  • upravljanja obstoječih in novejših naprav ter sistemov;
  • potrebnih ukrepov za znižanje rabe energije in stroškov (kontrolni seznam);
  • energetskega knjigovodstva in energetskih izkaznic (zakonska zahteva);
  • metod zagotavljanja varčne rabe energije;
  • načinov ozaveščanja uporabnikov s ciljem varčne rabe energije.

Na vsaki delavnici bodo potekali tudi ogledi ogrevalnih in prezračevalnih sistemov ter rezultatatov energetske sanacije stavb.

Izobraževanje organiziramo za dve skupini, v naslednjih terminih:

I. skupina

  • 1. dan: četrtek, 19.3.2015 (8:30 – 16:00) na Osnovni šoli Šmarje pri Kopru, Šmarje 1
  • 2. dan: četrtek, 2.4.2015 (8:30 – 16:00) na Podružnični šoli Sv. Anton, OŠ Elvire Vatovec Prade, Sv. Anton 1 – Pobegi
II. skupina

  • 1. dan: ponedeljek, 20.4.2015 (8:30 – 16:00) na Podružnični šoli Trnovo, OŠ Solkan, Trnovo 41
  • 2. dan: petek, 8.5.2015 (8:30 – 16:00) v sejni sobi Primorskega tehnološkega parka, Mednarodni prehod 6, Šempeter pri Gorici in ogled na Osnovni šoli Ledina v Novi Gorici

Vsebinski del izobraževanja je bil razvit v okviru projekta TRAP-EE, izvedba delavnic poteka v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, sofinanciranega iz sredstev Švicarskega prispevka in vključenih primorskih občin.

Udeležba na izobraževanju je za tehnično osebje organizacij vključenih v projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah (prenova kotlovnic in energetska sanacija stavb) je brezplačna, ostale organizacije plačajo participacijo. Skupino izberete glede na bližino lokacije oz. glede na ustreznost termina.

Prijave zbiramo do 2. 3. 2015 na naslov alenka.palian@golea.si.

Comments are closed.