OVE in URE izobraževalni program je zmagal in prejel Energetsko nagrado v kategoriji promocijski URE/OVE projekt

Na Dnevih energetikov, ki so 21. aprila 2015 potekali v Portorožu, je časnik Finance slavnostno razglasil zmagovalce letošnjega natečaja za Energetsko nagrado. Izobraževalni program na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, ki ga izvaja GOLEA, je zmagovalec v kategoriji promocijski URE/OVE projekt.

Izobraževalni program GOLEA izvaja v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, financiranega s sredstvi Švicarskega prispevka in vključenih primorskih občin, in nekatere aktivnosti tudi v okviru drugih projektov ter pogodb o energetskem managementu.

Program obsega:

  • delavnice za učitelje, javne uslužbence, tehnično osebje javnih stavb;
  • pedagoško didaktični program v obliki krožkov in tehničnih dnevov, natečaja, specializirane prireditve »OVE in URE dan«, ekskurzij in posebnih delavnic v Brunarici obnovljivih virov energije v Energetskem eko parku OŠ Cerkno;
  • redne rubrike v časniku Šolski razgledi;
  • članki v časopisih, internetnih medijih;
  • oddaje in intervjuji v radijskih in TV programih;
  • promocijski monitorji v avlah šol, knjižnice in TNP Info Centra v Trenti z ekranskimi prikazi podatkov iz kotlovnic s števcem nižanja okoljskih emisij in vrednotenjem učinkovitosti ogrevanja kotlovnic na biomaso ter s podatki o proizvodnji energije sončne elektrarne v Vrtojbi. Okoljski kazalniki objektov so namenjeni ozaveščanju in promociji in so tudi dosegljivi preko interneta, povezave so objavljene na www.golea.si/ove;
  • interaktivno digitalno orodje z e-vsebinami kot dodatno učilo pri učnih urah, krožkih, tehničnih dnevih in za samostojno delo učencev, dosegljivo na https://egradiva.golea.si;
  • specializirana izobraževanja/delavnice za javne uslužbence razvoj kompetenc energetske pismenosti in za zagotavljanje obratovalne energetske učinkovitosti in kakovostnega notranjega okolja v javnih stavbah.

Prejeta nagrada je priznanje kolektivu agencije GOLEA, vsem vključenim primorskim občinam in šolam, še posebej pa vsem učiteljem, ki izvajajo OVE in URE vsebine za učence.

O ekskurziji, ki je potekala 25. marca in je sestavni del tega izobraževalnega programa smo pripravili prispevek, ki je predvajan na GO-TV, na TV Sponka in TV Telemare.

Film si je mogoče ogledati tudi na https://youtu.be/QebMK5cCMZ4.

V kategoriji najboljši projekt uporabe obnovljivih virov energije (OVE) je zmagala Mala vetrna elektrarna (MVE) Razdrt. Nagrado za najboljši energetsko učinkovit projekt (URE) je prejela Steklarna Hrastnik. Nagrado za najboljši promocijski projekt OVE/URE je prejela GOLEA. Za najboljše energetsko učinkovito podjetje je bila izbrana družba Xela porobeton SI.

Foto 1: Nagrado sta prevzela Alenka Palian, GOLEA in Milan Koželj, ravnatelj OŠ Cerkno, kjer teče OVE in URE izobraževalni program in kjer v Energetskem eko parku stoji Brunarica obnovljivih virov

Foto 2: Predstavniki zmagovalcev Energetske nagrade 2015: Aleš Pučnik, Roman Tušek, Alenka Palian, Jani Urančič (Avtor: Jure Makovec, Finance)

Comments are closed.