Ob svetovnem dnevu sonca smo praznovali in zbrali 200 otrok na OVE in URE dnevu

Tako kot v preteklih treh letih, je tudi v letošnjem, in sicer v petek 27. 5. 2016, agencija GOLEA izvedla OVE in URE dan in angažirala otroke v primorskih šolah, da so se posvetili obnovljivim virom energije in energetski učinkovitosti. Tudi letos je bil odziv primorskih šol na OVE in URE dan zelo pozitiven, saj se je dogodka udeležilo več kot 200 otrok.

V okviru dogodka, ki se je odvijal v mestnem parku Borov gozdiček v Novi Gorici, smo organizirali tekmovanje v obliki aktivnega kviza o energetski osveščenosti mladih. V kviz smo vključili vprašanja na temo energetike ter eksperimentalne postaje novogoriške hiše poskusov (E-hiše), kjer so otroci skozi izvedbo poskusov in igro spoznavali fotocelice, rakete na vodni pogon, termoelektrični generator, varčno kolo, avtomobil na gorivne celice, rabo električne energije za hišne aparate, vodno turbino izdelano iz plastičnih žlic, vetrna turbino iz LEGO kock, poskus na temo izolacije, itd.

Zmagovalna skupina otrok iz OŠ Dornberk, ki so se na kvizu najbolje odrezali, smo nagradili s stensko polnilno postajo za električna vozila podjetja Etrel d.o.o.

Drugi del OVE in URE dneva pa je bil namenjen natečaju, ki je bil organiziran v okviru projekta Alterenergy (IPA Jadranski čezmejni program).  Z izvedbo natečaja, ki smo ga poimenovali “Sonce – neizčrpen vir energije” smo želeli spodbuditi domišljijo in ustvarjalnost otrok pri spoznavanju in navduševanju nad obnovljivimi viri energije, s poudarkom na sončni energiji. Skozi ustvarjalne delavnice, ki so jih več mesecev izvajali mentorji na primorskih šolah, so otroci pripravili izdelke, ki jih je nato ocenila strokovna komisija agencije GOLEA Nova Gorica. Na ta način so se otroci učili od kod prihaja sončna energija in kako jo lahko uporabimo, posredno pa tudi do okolja prijaznega življenja, sonaravnega bivanja in trajnostne energije.

Vsi otroci, ki so se vključili v natečaj in sodelovali pri pripravi izdelka za natečaj, so na dnevu OVE in URE prejeli nagrado za sodelovanje, skupinam, z najbolj domiselnimi izdelki, kako uporabiti sončno energijo, pa je strokovna komisija podelila privlačne nagrade.

Izdelki, ki so nastali v okviru natečaja Alterenergy so bili na dnevu OVE in URE tudi razstavljeni – tako smo obeležili Svetovni dan sonca, ki ga praznujemo vsako leto 28. maja.

Z vsakoletnim dogodkom želimo omogočiti sodelujočim učencem in učiteljem izmenjavo izkušenj in znanj ter dvigniti splošno raven zavedanja in osveščenosti otrok na teme varčevanje z energijo, obnovljivih virov energije ter varovanja okolja.

Mladi so tisti, ki s svojo inovativnostjo, odprtostjo za in do novosti ter z veliko energije, lahko na tem področju dosežejo korenite spremembe. S pravilnim izobraževanjem bodo mladi, ko bodo postali strokovnjaki in bodo prevzeli vodilne položaje v družbi, lahko postali tudi nosilci trajnostnega razvoja v prihodnosti.

Natečaj »Sonce – neizčrpen vir energije« je bil sofinanciran s strani projekta Alterenergy, IPA Adriatic.

Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so omogočili izvedbo dogodka OVE in URE dan

Comments are closed.