Začetek projekta Tehnične pomoči Evropske investicijske banke (EIB) ELENA

GOLEA je ob podpori SID banke uspešno pridobila sredstva tehnične pomoči Evropske investicijske banke (EIB) ELENA za 23 sodelujočih občin v višini 2.250.000 EUR

Evropska Komisija je GOLEI odobrila tehnično pomoč EIB ELENA v višini 2.250.000 € za realizacijo vsaj 45 mio € projektov v naslednjih treh letih za 23 sodelujočih občin. To je v Sloveniji za MO Ljubljana druga odobrena tehnična pomoč preko EIB ELENA programa.

Višina sofinanciranja priprave projektov do podpisa pogodb s pogodbenikom (JZP) ali izvajalcem (JN) je 90% torej 2.025.000 €, 10% oziroma 225.000 € pa sofinancirajo v projekt vključene občine.

Največ projektov se planira na področju celovitih prenov javnih stavb v lasti sodelujočih občin, kjer znašajo predvidene investicije za prenovo 97 stavb 41.740.661 €, za 7.318.651 € investicij se planira pri izgradnji sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (OVE), 5.527.736 € investicij na področju prenov javne razsvetljave, 2.457.300 € na področju trajnostne mobilnosti ter 1.835.000 € za izboljšanje delovanja komunalnih sistemov iz energetskega vidika, skupaj je prijavljenih kar 58.879.348 €.

Agencija GOLEA in sodelujoče občine so se zavezale, da bodo podpisale za vsaj 20 kratnik investicij od črpane tehnične pomoči, torej za vsaj 45 mio €, minimalni znesek pa znaša vsaj 70% te vrednosti, torej 31,5 mio €.

Comments are closed.