2. sestanek projektnih partnerjev

Torek 13.6.2017

Partnerski sestanek in ogled primerov dobrih praks

Lokacija: Primorski tehnološki park, sejna soba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici

13:00 – 17:00 sestanek projektnih partnerjev

Lokacija: Vrtojba, Miren

17:00 – 18:00 ogled primerov dobrih praks: sončna elektrarna na protihrupni ograji Vrtojba, mikro daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v naselju Miren

Lokacija: Dobrovo

18:30 ogled primerov dobrih praks: vzorčna sanacija občinske stavbe Dobrovo in energetski monitoring

19:00 večerja

 

Sreda 14.6.2017

Slavnostni podpis pogodb sodelujočih občin

Lokacija: stavba MO Nova Gorica, Velika dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

9:00                     prihod projektnih partnerjev

9:30 – 9:45         zbiranje udeležencev

9:45 – 10:00      pozdravni nagovori

10:00 – 11:30    slavnostni podpis pogodb ter predstavitev energetsko vzorčnih točk

11:30 – 12:15    odmor s pogostitvijo

Ogled primera dobre prakse

Lokacija: pred stavbo Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

12:30 – 13:00    ogled primerov dobrih praks: zaključek promocijske aktivnosti med učitelji OŠ na dnevu Obnovljivih virov in učinkovite rabe energije (OVE in URE dan)

Čezmejna strokovna ekskurzija

Lokacija: Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica

13:30 – 15:30    čezmejna strokovna ekskurzija: ogled inovativnih sistemov gradnje, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja stavbe Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica

Partnerski sestanek

Lokacija: Primorski tehnološki park, sejna soba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici

16:00 – 18:00 sestanek projektnih partnerjev