Četrto srečanje projektnih partnerjev CitiEnGov in ogled dobrih praks

Gostiteljica 4. srečanja projektne skupine CitiEnGov bo agencija GOLEA Nova Gorica. V Novi Gorici se bo v terminu med 17. in 19. 10. 2017 ponovno srečalo deset partnerjev iz sedmih držav Srednje Evrope – Italije, Poljske, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovenije in Nemčije.
Del sestanka bo namenjen projektnim vsebinskim, administrativnim in finančnim zadevam, del pa ogledu dobrih praks na območju Goriške.
Projektni partnerji si bodo v tem okviru ogledali:
– ničenergijsko stavbo Medpodjetniškega izobraževalnega centra MIC v Novi Gorici,
– energetsko sanirano občinsko stavbo v Dobrovem v Goriških Brdih ter opremo za spremljanje rabe energije,
– proizvodnjo svetil v podjetju Intra lighting d.o.o. v Mirnu,
– daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in polnilnico za električna vozila v Mirnu ter
– fotovoltaično elektrarno na protihrupni ograji v Šempetru pri Gorici.