Dnevi odprtih vrat projekta SEADRION

V sklopu delavnice “Razvoj TSG 3 prioritet v konkretne EUSAIR makroregionalne projekte«, ki jo organizira TSG 3 (kakovost okolja) dne 20/09/2019 v Manziolijevi palači v Izoli, bodo po predstavitvi možnosti EZTS kot orodja za izvajanje Čezmejnega pomorskega prostorskega načrtovanja sledili Dnevi odprtih vrat projekta SEADRION. Predstavljene bodo pilotne izvedbe toplotnih črpalk za hlajenje in gretje s pomočjo morja v Grčiji in na Hrvaškem. Predvidena so naslednja predavanja s strani partnerjev projekta Seadrion:
• Boris ĆOSIĆ, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb, predstavitev pilotnih primerov na Hrvaškem,
• Chrysovalantis KETIKIDIS, Centre for Research & Technology Hellas (CERTH) / Chemical Process and Energy Resources Institute (CPERI), predstavitev pilotnega primera v Grčiji,
• Tomaž LOZEJ, GOLEA, predstavitev študije izvedljivosti Izola,
• Špela GUŠTIN, Občina Izola, predstavitev študije izvedljivosti Izola.

Delavnica, ki se bo pričela ob 09:00 uri in zaključila predvidoma ob 13:00 uri je tudi priložnost za predstavitev novih, svežih idej za nadaljnji razvoj EUSAIR stebra Kakovost Okolja.

Več informacij najdete na:
https://www.adriatic-ionian.eu/event/sea4future-the-mediterranean-coast-and-macro-regional-strategies-week-2019/