SISMA PLUS izobraževalni program

Agenciji GOLEA in APE FVG (»giver« projektna partnerja) sta izdelali izobraževalni program za krepitev kompetenc »receiver« projektnih partnerjev, ki bodo prenašali projektne vsebine in znanja do končnih uporabnikov, predvsem lokalnih skupnosti.

V prvi fazi bosta »giver« partnerja tako izvedla »Train-the-trainers« izobraževanja,  namenjena izobraževanju »receiver« projektnih partnerjev. V sklopu teh predstavitev bodo predstavljene izobraževalne vsebine za nadaljnje izobraževanje in krepitev zanj lokalnih skupnosti, podrobneje bo predstavljena tudi uporaba excel orodja SISMA SET TOOL.
Prvo izobraževanje bo izvedla agencija GOLEA v Mariboru (Hotel City) dne 18/10/2021 za projektna partnerja ENERGAP iz Slovenije ter CEEO iz Bosne in Hercegovine. V letošnji jeseni bodo sledila tudi izobraževanja za ostale projektne partnerje, ki jih bo izvedla agencija APE FVG iz Italije.

V drugi fazi pa bodo »receiver« partnerji pozvani k dopolnitvi vsebin pripravljenega izobraževalnega programa, ki bodo izhajale iz lokalnega konteksta in potreb ter k prevodu celotnih izobraževalnih vsebin. Na tej podlagi bodo nato nadaljevali s prenosom vsebin do sodelujočih zainteresiranih lokalnih skupnostih skozi izobraževanja »Train the end users«.

Vas zanima sodelovanje na izobraževanjih? Pišite nam na naslednji e-mail: suzana.vidmar.kovsca@golea.si