IZOBRAŽEVANJE: Javno naročanje inovacij za naročnike in ponudnike inovativnih rešitev

Vabilo na brezplačni izobraževalni dogodek projekta PROMINENT PLUS (Interreg MED) na temo

Javno naročanje inovacij za naročnike in ponudnike inovativnih rešitev

(Praktične smernice, koristi in prednosti javnega naročanja inovacij)

KDAJ: Torek, 10.5.2022, 10:30 – 15:30

KJE: Primorski tehnološki park, Mednarodni prehod 6, Vrtojba

 

Namen delavnice

Delavnica bo usmerjena predvsem v praktično predstavitev javnega naročanja inovacij in prikaz koristi, saj temelji na prenosu izkušenj z uspešno izvedenega projekta Prominent MED, katerega rezultat so bili štirje uspešno izpeljani postopki javnega naročanja inovacij. Prav tako bomo na delavnici prikazali možnosti pravočasnega povezovanja med ponudniki rešitev in javnimi naročniki še pred izvedbo faze javnega naročila, kar je eno od bistev postopka javnega naročanja inovacij.

Ciljne skupine in razlogi za sodelovanje

Javni naročniki na vseh upravnih ravneh (državni, lokalni, javne ustanove), ki imajo interes za izboljšanje javnih storitev na strateških področjih ali pa so že imeli stik s postopki javnega naročanja inovacij ter ki želijo v prihodnosti izpopolniti svoje kompetence v smeri, da postanejo javni naročniki inovativnih rešitev.

Ponudniki tehnoloških rešitev ali ponudniki storitev (velika, srednja, mala in start-up podjetja), ki že sodelujejo ali imajo interes sodelovati z javnimi naročniki in vidijo priložnost, da svoje inovativne rešitve in koncepte bodisi implementirajo, bodisi dokončajo v sodelovanju z javno upravo kot sektorjem, ki razpolaga z znatnimi investicijskimi sredstvi.

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku z izjemo predavanja gospe Gaynor Whyles.

Vabimo vas, da si rezervirate čas in prijavite na izobraževalno delavnico na naslov marta.stopar@golea.si  do najkasneje 9.5.2022.

Vljudno vabljeni!

 

  Program delavnice,  10.5.2022, 10:30 – 15:30

Primorski tehnološki park, Mednarodni prehod 6, Vrtojba

10.30 – 10.45  

Marta Stopar in Rajko Leban, GOLEA

Uvodni pozdrav

10.45 – 11.00  

Irena Pavliha, GOLEA

GOLEA (Goriška lokalna energetska agencija) in izkušnje s področja javnega naročanja

11.00 – 11.50  

Denis Premec, REA Sjever, Hrvaška

Vpogled v temeljni koncept javnega naročanja inovacij

11.50 – 12.20 Odmor s pogostitvijo
12.20 – 13.15  

 

Denis Premec, REA Sjever, Hrvaška

Predstavitev uspešno izvedenega postopka javnega naročanja inovativnih rešitev na projektnem primeru celovite energetske prenove

13.15 – 14.00  

 

Gaynor Whyles, JERA Consulting Ltd, Velika Britanija

Kako se lahko naročniki in ponudniki inovativnih rešitev v praksi medsebojno najdejo in povežejo

(opomba: ta predstavitev bo potekala v angleščini, brez prevoda)

14.00 – 14.15 Odmor s pogostitvijo
14.15 – 15.00  

Praktična vaja – Opredelitev lastnih potreb za javnim naročanjem inovacij na strani naročnikov in na strani ponudnikov (delo v skupinah)

–        Udeležence na strani naročnikov pozivamo, da si še pred prihodom na delavnico izberejo potrebo ali problem, za katerega menijo, da ga je težko rešiti z običajnim naročilom

–        Udeležence na strani ponudnikov pozivamo, da si še pred prihodom na delavnico izberejo inovativno idejo ali eno od svojih inovativnih rešitev, ki bi jo bilo mogoče implementirati v javno upravo, če ne bi bili omejeni z običajnim postopkom javnega naročila

15.00 – 15.20 Praktična vaja – Predstavitev skupinskih rezultatov
15.20 – 15.30 Zaključek delavnice

 

Strokovni predavatelji, ki se praktično ukvarjajo z naročanjem inovacij, bodo na praktičen način pripomogli k razumevanju vrednosti in vloge inovacij v nabavnih praksah ter s tem povezali dobavitelje in naročnike.

Delavnica bo organizirana s strani GOLEA in projektnega partnerja REA Sjever (Hrvaška) v okviru projekta PROMINENT PLUS (Interreg MED).

 

 

Vas zanima sodelovanje na izobraževanjih o inovativnem javne naročanju? Pišite nam na naslednji e-mail: marta.stopar@golea.si