ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA »Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov – VZ-TRAJNOST«

Vabimo Vas na 

ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA

»Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov – VZ-TRAJNOST«

 lokacija:

Občina Renče – Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

dvorana Zorana Mušiča  

     datum in ura:

6/10/2022,  10:00-12:30

 

Projekt »Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov – VZ-TRAJNOST« je del programa (CLLD), ki ga izvaja skupnost v okviru Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca dodeljenih sredstvih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta je bil spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca z namenom ohranjanja naravnih danosti okolja – avtohtonih vrst zelišč, spodbujanja trajnostne rabe naravnih virov, krepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin – mladih, starejših in podjetnikov ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju na območju LAS, kot perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

Vabimo vas na zaključni dogodek projekta »Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov – VZ-TRAJNOST«, ki bo v četrtek, 06. oktobra 2022. Pripravili smo pester program, predvsem pa bomo predstavili rezultate projekta.

Priporočljive so prijave na naslov las-vobjemusonca@rra-sp.si, najkasneje do 5. 10. 2022.

PROGRAM:

  1. del / od 10.00 do 11.30
Čas

 

Program Predavatelj
 

09.30 – 10.00

 

Prijava, dobrodošlica

 

 
 

10.00 – 10.45

 

Predstavitev rezultatov projekta

 

 

Vsi partnerji

 

Kratek premor

 

 

10.50 – 11.30

 

Predstavitev analize stanja varstva okolja na območju LAS V objemu sonca – ukrepi s področja varstva okolja in narave v Občini Renče-Vogrsko

 

 

GOLEA

 

 

  1. del / od 11.35 do 12.30
 

11.35 – 12.30

 

Predstavitev dobrih praks / zasaditev vzorčnih zeliščnih vrtov pri turističnih ponudnikih

 

Predstavitev in izkušnje s pridobivanjem zelenega znaka za ponudnika nastanitev

 

 

Občina Renče-Vogrsko

 

Tea Leban – Sobe Leban

 

Pokušina jedi z uporabo avtohtonih zelišč

 

 

Vsi partnerji

vabilo_program_ZAKLJUČNI_VZ-TRAJNOST_6_10_22

Vas zanima več? Pišite nam na naslednji e-mail: suzana.vidmar.kovsca@golea.s