TIMEPAC-23 Mednarodna delavnica

TIMEPAC-2023

Mednarodna delavnica:

Naproti dinamičnim in izboljšanim energetskim izkaznicam: napredni postopki za ocenjevanje in certificiranje energijskih lastnosti stavb (Towards a dynamic and enhanced EPC: advanced procedures for building assessment and certification)

Pričetek: 21. novembra 2023 ob 9:00 uri
Zaključek: 21. novembra 2023 ob 18:00 uri
Lokacija dogodka: IG Architektur, Gumpendorfer Straße 63 B, A-1060 Wien
Predsedujoča: Susanne Geissler, SERA global GmbH, TIMEPAC partner, Dunaj, Austrija

Vabljeni na Dunaj, na mednarodno delavnico TIMEPAC 2023,  kjer se boste lahko podrobneje seznanili z najnovejšimi razvojnimi aktivnostmi na področju energetskega certificiranja stavb.

Prenova evropskega stavbnega fonda je poglavitna za doseganje višje stopnje energetske učinkovitosti in zastavljenih podnebnih ciljev EU. izboljšanje energetskih izkaznic je za uspešno izvedbo prenove ključnega pomena.

TIMEPAC 2023 delavnica ponuja raziskovalcem in strokovnjakom, ki delujejo na področju energetske učinkovitosti in ocenjevanja energijskih lastnosti stavb, možnost vpogleda v prihajajoče spremembe na področju certificiranja stavb, ki jih prinaša revidirana Direktiva o energetski učinkovitosti stavb.

Obenem delavnica ponuja edinstveno priložnost, da se seznanite z rezultati TIMEPAC projekta, ki so bili doseženi ob zaključku drugega leta izvajanja projekta ter raziščete možnosti glede vašega prihodnjega sodelovanja s partnerji projekta.

Veselimo se sodelovanja in udeležbe predstavnikov iz zasebnega sektorja, javne uprave, akademskih krogov in raziskovalcev, ki jih zanimajo prihajajoče spremembe na področju ocenjevanja energijskih lastnosti stavb in izvedbe njihovih prenov, ki bodo skladne s cilji evropskega zelenega dogovora.

Vsebine delavnice so razdeljene na 4 področja:

Bi želeli na dogodku aktivno sodelovati s predstavitvijo vašega prispevka v okviru enega od zgoraj naštetih področij? Več informacij o delavnici in vsebinah najdete na naslednji povezavi, kjer se lahko, najkasneje do 13. oktobra 2023, prijavite: https://timepac.eu/workshop/timepac-2023

Vabljeni k registraciji tudi vsi ostali udeleženci, ki vas zanimajo zgoraj omenjene teme.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku, pridružite se nam lahko v živo na zgoraj navedeni lokaciji ali preko spletne povezave, ki bo objavljena naknadno.

Vljudno vabljeni!