Energetske skupnosti – priložnosti za lokalne skupnosti in občane

Obnovljivi viri energije (OVE) omogočajo državljanom in skupnostim, da postanejo pomemben akter v energetskem sektorju – ne le kot porabniki, temveč tudi kot proizvajalci. Posamezniki in skupnosti lahko na področju energije prevzamemo aktivno vlogo ter pripomoremo k čistejši proizvodnji energije in trajnostni energetski transformaciji.

Predavanje izvaja direktor Goriške Lokalne Energetske Agencije Rajko Leban.

Dodatne informacije: mag. Martina Smolnikar, 05/38 41 884

e-pošta: martina.smolnikar@prc.si

PRIJAVNICA