EPEC Energy Efficiency Workshop Ljubljana

GOLEA vlaga velike napore pri uvajanju novih finančnih mehanizmov ter ESCO modelov pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter pogodbene dobave energije kot eden izmed načinov kako lahko izvajajo občine, zavodi … projekte trajnostne energetike brez, da bi pri tem morali zagotavljati lastne finančne vire, saj se investicija poplača iz prihrankov.

Osnutek programa