ESCO modeli v Sloveniji

Prikaz primerov dobrih praks: projekt MARIE in projekt EnergyViLLab.