Izraba sončne energije – solarno hlajenje, projekt ADRIACOLD

Skupaj z zunanjimi strokovnjaki bomo prikazali sodobne sistema izrabe sončne energije, s poudarkom na solarnem hlajenju, kjer se postavlja pilotno napravo absorpcijskega solarnega hlajenja na vrtcu Mornarček v Piranu skozi projekt ADRIACOLD.