Kick-off sestanek projektnih partnerjev

Kick off meeting