Sestanek projektnih partnerjev

Sestanek bo potekal od 31. 5. do 2. 6. 2017.