Deseta obletnica delovanja agencije GOLEA

V dvorani Mestne občine Nova Gorica smo obeležili 10. obletnico delovanja agencije GOLEA. Pozdravnemu nagovoru g. Mateja Arčona, župana MONG, ki je ustanoviteljica agencije GOLEA, je sledila predstavitev delovanja agencije s strani direktorja g. Rajka Lebana. Program se je nadaljeval s predavanjem razpisa »Celovita energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga je izvedla ga. Branka Bugarin iz projektne pisarne za energetsko prenovo stavb na Ministrstvu za Infrastrukturo, predavanje »Priprava občinskih projektov na področju energetske učinkovitosti skozi tehnično pomoč« pa je izvedla ga. Irena Črmelj iz SID banke.

Prezentacija: 10. obletnica GOLEA, direktor Rajko Leban

Comments are closed.