Kick off sestanek projekta Seadrion

Agencija GOLEA je v mesecu februarju 2018 pričela izvajati aktivnosti znotraj EU projekta SEADRION. Ob pričetku projektnih aktivnosti je bil dne 01.03.2018 organiziran kick off sestanek v Zagrebu, ki je bil namenjen predstavitvi projekta, pregledu in predstavitvi predvidenih aktivnosti po posameznih delovnih paketih, projektnemu managementu, uskladitvi prvih nalog na projektu ter terminskemu planu.

Poudarek sestanka je bil na pripravljalnih aktivnostih kot tudi na realizaciji treh pilotnih sistemov toplotnih črpalk, ki bodo nameščeni v:
– objektu občinskega stadiona »Alexandroupolis« v Alexandroupoli (Grčija),
– specializirani bolnišnici »Thalassotherapy« v Crikvenici (Hrvaška),
– rektorski palači v Dubrovniku (Hrvaška).

Obenem je bil poudarek tudi na izvajanju delovnega paketa Communication,  ki ga vodi agencija GOLEA. V tem okviru je predvidena izvedba številnih promocijskih aktivnosti kot npr. vzpostavitev promocijskih spletnih strani, priprava plana za komunikacijo in kapitalizacijo, izjave za javnost, glasila, delavnice, konference, priprava brošur, promocija preko socialnih omrežij, itd., z namenom spodbujanja rabe toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje na območju programa Adrion.

 

Comments are closed.