Izobraževalni dnevi o trajnostni energiji v šolah

V maju in juniju smo izvedli pet delavnic o trajnostni energiji na petih osnovnih šolah. Izobraževalne delavnice so javnim uslužbencem ter otrokom približale obnovljive vire in učinkovito rabo energije na zanimiv in praktičen način, z naslednjimi tematikami:

  1. delavnica: Biomasa, kogeneracija in ločevanje odpadkov
  2. delavnica: Izolacija in prezračevanje z rekuperacijo (izkoristek odpadne toplote)
  3. delavnica: Sončna energija in sonce kot vir ogrevanja
  4. delavnica: Varčni porabniki in učinkovita raba energije
  5. delavnica: Vetrna energija in izdelava različnih vetrnic ter primerjava v proizvodnji elektrike

Obiskali smo znanja željne šole:

  • OŠ Dušana Muniha Most na Soči
  • OŠ Čepovan
  • OŠ Kanal
  • OŠ Franceta Bevka Tolmin
  • OŠ Simona Kosa Podbrdo

 

Comments are closed.