Zaključna konferenca projekta NEKTEO

Dne 27.11.2019 smo v Celovcu obeležili vse dosežene rezultate v okviru projekta NEKTEO. Predstavljen je bil dosežen ter presežen cilj projekta, zmanjšanje rabe energije za 5%, saj smo skupaj dosegli prihranek energije v višini 9.86 % v vključenih javnih stavbah v letu 2018 v primerjavi z izhodiščnim letom 2016. Povezana slika

Cilj smo dosegli s številnimi izobraževalnimi in ozaveščevalnimi aktivnostmi: s pomočjo NEKTEO ambasadorja smo izvedli izobraževalne delavnice za preko 2000 javnih uslužbencev in  učencev, izvedli smo 5 čezmejnih strokovnih ekskurzij, izdelali smo NEKTEO nasvete za varčevanje z energijo ter spletno orodje za merjenje energetske učinkovitosti posameznika, prav tako pa tudi čezmejno spletno platformo za prikaz kazalnikov rabe energije v vključenih objektih. S številnimi objavami, gradivi, predstavitvami, ter čezmejno mrežo energetsko vzorčnih točk smo prispevali k dvigu zavesti o pomenu energetskega varčevanja in možnosti energetskih prihrankov.

Razglasili pa smo tudi zmagovalce natečaja NEKTEO. Vsem zmagovalcem iskreno čestitamo!

Stavbe z največjim prihrankom energije iz 2017 v 2018:

  • OŠ Cerkno
  • Ljudska šola Žitara Vas

Občine z najnižjo specifično rabo energije v 2018:

  • v Sloveniji: Občina Tolmin
  • v Avstriji: Železna Kapla

    

Po konferenci smo si ogledali še dva primera dobrih praks: avstrijsko podjetje Kelag ter Makerspace za inovatorje.

Foto: lasten vir GOLEA in Tomaž Druml

Comments are closed.