Izvori in vplivi podnebnih sprememb ter prizadevanja lokalnih skupnosti za spopadanje z njimi

Dne 3. 2. 2021 smo v okviru projekta SECAP (Interreg Slovenija-Italija) organizirali dogodek »Izvori in vplivi podnebnih sprememb ter prizadevanja lokalnih skupnosti za spopadanje z njimi«.

Dogodek je otvoril Boštjan Mljač, namestnik direktorja GOLEA, uvodne pozdrave pa nam je namenila tudi mag. Martina Gračner, predstavnica Ministrstva za Infrastrukturo iz Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Koordinatorka projekta SECAP na agenciji GOLEA, Ivana Kacafura,  ter vodja projekta Sebastiano Cacciaguerra sta predstavila prizadevanja projekta SECAP skozi številne aktivnosti v podporo lokalnim skupnostim pri izvajanju trajnostnih energetskih politik ter prilagajanju podnebnim spremembam. Projekt SECAP izhaja iz potreb okolja, zaradi podnebnih sprememb, ki že imajo vpliv na vse nas. Podnebne spremembe so globalne spremembe, hkrati pa nanje vplivamo z lokalnimi ukrepi – tako preko zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, kot s prilagajanjem nanje. Lokalni pristop ima torej lokalni kot posledično tudi globalni vpliv.

Sledili sta predavanji s strani dveh priznanih slovenskih klimatologinj, ki aktivno delujeta na področju podnebnih sprememb: dr. Lučka Kajfež Bogataj (redna profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, predstojnica Katedre za agrometeorologijo in članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) v Ženevi in soprejemnica Nobelove nagrade za mir 2007) je spregovorila o Izzivih podnebnih sprememb v Sloveniji, medtem ko je mag. Mojca Dolinar iz Agencije RS za okolje, kjer vodi sektor za analizo podnebja in vodnega kroga in je nosilka projekta Podnebna spremenljivost Slovenije spregovorila o Vplivih podnebnih sprememb v Sloveniji. Predavateljici sta predstavili fizična tveganja zaradi podnebnih sprememb, ko bodo vročinski valovi, poplave, suše in neurja akutno vplivali na zdravje, kmetijstvo, gospodarstvo, gozdarstvo in na vse segmente našega življenja in okolja. Poleg fizičnih vplivov pa bodo lahko sledile tudi politične posledice. Poleg tega se bodo spreminjali trgi in logistika, nestabilnost pa se bo stopnjevala.

Prilagajanje podnebnim spremembam in neobičajnim vremenskim dogodkom je neizbežno! Pomembno je identificirati tiste ukrepe, ki istočasno prispevajo k blaženju, to je zmanjševanju toplogrednih plinov in prilagajanju. Začeti pa je potrebno takoj!

Drugi del dogodka je bil namenjen EU pobudi Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo. V tem delu je 5 primorskih občin spregovorilo o ukrepih in prizadevanjih lokalnih skupnosti za spopadanje s podnebnimi spremembami, in sicer: dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica, Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper, Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina, Tomaž Vencelj, župan občine Idrija, ter Boštjan Glažar iz občine Pivka. Sledil je tudi  slavnostni podpis pristopnega obrazca h Konvenciji županov, kjer so 3 župani (MONG, MOK in Ajdovščina) pristopili k evropskemu gibanju Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo.

Dogodek smo obogatili s komunikacijo med deležniki, ki so svoje misli, utrinke in sporočila zapisovali v pogovorno okno spletnega dogodka. Ena misel je bila tudi nagrajena s praktično nagrado – skiro za trajnostno mobilnost, izžrebani dobitnik pa je bil župan MO Koper, Aleš Bržan z mislijo: Brez ukrepov bomo le dinozavri svojega časa.” 

Dogodek je povezovala Vanja Cencič, ki je ob zaključku povzela misel dr. Lučke Kajfež Bogataj “Moraš storiti tisto, kar zmoreš in ne le tistega, kar moraš.”

V nadaljevanju so dostopne še predstavitve predavateljev:

Boštjan Mljač: Podnebne spremembe in energetska tranzicija

Ivana Kacafura, GOLEA in Sebastiano Cacciageurra, RA FVG: Aktivnosti projekta SECAP

Mojca Dolinar, ARSO: Izvori podnebnih sprememb

Lučka Kajfež Bogataj, UL BF: Izzivi podnebnih sprememb

 

Utrinki podpisov pristopne izjave h Konvenciji županov:

župan dr. Klemen Miklavič, MO Nova Gorica

 

župan Tadej Beočanin, Občina Ajdovščina

 

župan Aleš Bržan, MO Koper

 

Še misli udeležencev dogodka:

Valter Pisk, Komisija za energetiko in zelene politike MONG: Prehod v zeleno trajnostno krožno gospodarstvo s ciljem energetske neodvisnosti od fosilnih goriv in zagotovitve kakovostnih bivalnih pogojev naslednjim generacijam.

Barbara Repovš, Zavod za turizem trg Vipava: Between the nature  and environment is a significant place to act!

Tomaž Jakin, Občina Ajdovščina: Energetska tranzicija je priložnost za celotno gospodarstvo.

Anton Pogačnik, direktor LEAG; Naredimo Slovenijo čimprej brezogljično.

Tanja Krušič, Občina Log – Dragomer: Prvi korak do trajnostnega koncepta je premišljeno in odgovorno ravnanje pri vsem kar počnemo.

Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Divača: Potrudimo se, da našim zanamcem pustimo čim bolj čisto okolje.

Kristina Furlan, Radio Robin: Če bi radi današnji otroci videli svoje vnuke, kako delajo snežaka in se sankajo, si natočimo vodo iz pipe in pustimo avtomobil večkrat v garaži.

Matej Pahor, GOLEA: Raje kot v avto, na skiro…podnebje nam hvaležno bo!

Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper: Ko ti teče voda v grlo, povečaj poplavno varnost!

Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper: Ko solze tečejo, je čas za zmanjšanje plinskih izpustov.

Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper: Planet Zemlja je le ena in nespoštljivost človeštva se odraža v njenih izjemnih in nenapovedanih dogodkih, ob katerih se zavemo naših osebnih mikro vplivov za zmanjševanje učinka podnebnih sprememb – pomagajmo NAŠI Zemlji.

Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper: Brez ukrepov bomo le dinozavri svojega časa.

Tomaž Vuk, SALONIT ANHOVO, d.d.: Spremembe okolja in podnebja so naša skupna usoda. Ne poznajo meja in ne delajo razlik. Prilagajanje in blaženje je zato naša skupna skrb, odgovornost ter terja spremenjen način življenja nas vseh. Vsaka kriza pa ima tudi priložnosti in zmagovalce, v naravi je navadno zmagovita sposobnost hitrega prilagajanja.

Simon Mokorel, MONG: Kakšno bo sploh življenje naših otrok, vnukov!

Boštjan Glažar, Občina Pivka: Iz zgodovine bi se morali naučiti, da preživijo samo tisti, ki se uspejo prilagoditi novemu stanju. Človek je bil doslej pri tem uspešen ali bo temu tako v prihodnje, pa je sedaj tudi v rokah naše generacije.

Comments are closed.