Goriška regija pristopila k misiji prilagajanja EU na podnebne spremembe

Misija za prilagajanje podnebnim spremembam (EU Mission for Adaptation to climate change) spodbuja skupnosti k soočanju z izzivi  podnebnih sprememb, ki neposredno ogrožajo naše zdravje, gospodarstvo in način življenja. Soočamo se s povečanim številom poplav, orkanov, gozdnih požarov, vročinskih valov in suš; v EU učinki podnebnih sprememb že stanejo vsaj 12 milijard evrov na leto.

Misija predstavlja najvišjo politično-družbeno zavezo k doseganju jasnih rezultatov na dotičnem področju prilagajanja podnebnim spremembam. Misija je vzpostavljena v okviru programa Obzorje Evropa, ki zagotavlja financiranje za pomoč pri doseganju ciljev misije.

Cilj je vzpostaviti platformo za izvajanje misije, s katero se bo podpiralo in usklajevalo doseganje ciljev misije ter pomagalo sodelujočim regijam, da bodo do leta 2030 postale odporne proti podnebnim spremembam. Preko platforme bo potekala podpora pridruženih podjetij ter izmenjava izkušenj in znanj med sodelujočimi.

Priložnosti so pridobivanje informacij, izmenjava izkušenj ter rešitev in podpora skupnosti Misije z namenom biti pripravljeni na neizogibne spremembe in ekstremne dogodke ter preprečevati znatne gospodarske izgube. Prav tako imajo sodelujoči v Misiji večje možnosti prijave in pridobivanja sredstev iz programa Obzorje Evropa.

Goriška regija je po pooblastilu Sveta regije preko Goriške lokalne energetske agencije pristopila k EU misiji za prilagajanje podnebnim spremembam

Comments are closed.