OVE in URE dan čudovito izpeljan

Že osmi Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe za učence osnovnih šol je bil interaktiven, sončen ter predvsem poučen! Udeležilo se ga je preko 250 otrok iz različnih šol Primorske regije. Učenci so opazovali poskuse in odgovarjali na vprašanja s področja energetske učinkovitosti in varčne rabe energije. ⚡☀️

Učenci šol, ki so tekmovali v kvizu in pokazali največ znanja na temo trajnostne energije, so bili nagrajeni. Najbolje so se odrezali učenci OŠ Most na Soči (zmagovalci), OŠ Čepovan in OŠ Branik. Ne glede na rezultate pa so bili vsi učenci odlični. Bistvo dogodka je namreč dvig zavedanja o pomenu varovanja okolja med mladimi.

Mladi so tisti, ki lahko s svojo inovativnostjo ter z veliko energije na tem področju dosežejo korenite spremembe. Veseli nas, da smo današnji dan izpeljali v dobri družbi z ljudmi, ki prispevajo svoj delež »za boljši jutri«.

Comments are closed.