Tehnični dnevi na OŠ Divača, OŠ Ivana Roba Šempeter in OŠ 8 talcev Logatec

Pod okriljem organizacije Borzen smo izvedli 3 tehniške dneve na temo trajnostne energije na OŠ Divača, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in OŠ 8 talcev Logatec.

Izvedli smo predstavitve in delavnice za spoznavanje z vsebinami obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter trajnostne mobilnosti.

Delavnice so bile poučne, saj smo z različnimi didaktičnimi pripomočki učencem skušali približati razumevanje področja energetike. Z aktivnostmi smo prispevali k širjenju obzorja in zavesti o našem okolju ter k dvigu kulture energetske pismenosti med otroci.

      

 

Comments are closed.