Prva predstavitev DECA projekta

Ob inavguraciji Borzenove kontaktne točke za pospeševanje OVE in URE je bil dne 18/04/2024 v Primorskem tehnološkem parku udeležencem predstavljen EU projekt DECA.

Vodja projekta DECA na agenciji GOLEA dr. Vanja Cencič je predstavila glavne cilje in aktivnosti projekta ter izpostavila koristi, ki jih projekt prinaša.

Če želimo ublažiti podnebne spremembe in doseči cilje trajnostnega razvoja, se morajo države EU osredotočiti na dostopno in čisto energijo. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030 zahteva višje deleže obnovljivih virov energije in večjo energetsko učinkovitost ter hitro odzivnost. Pri prehodu iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije je poglavitno, da se obenem spodbuja decentralizirane pobude, kjer se vključuje lokalno prebivalstvo, ki na ta način prevzema aktivno vlogo pri energetski tranziciji.

Ga. Andreja Belavić Benedik iz podjetja A-sol energija d.o.o. je predstavila novosti v slovenski zakonodaji na področju samooskrbe, nekaj najboljših primerov dobrih praks energetskih skupnosti v Sloveniji pa je predstavil Rajko Leban, direktor GOLEA.

 

Comments are closed.