Projekt CEEM

OPIS PROJEKTA

GOLEA je vključena v projekt CEEM (Central environmental and energy management as a kit for survival) katerega namen je povečati energetsko učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Zato smo skupaj s projektnimi parterji iz petih evropskih držav razvili spletno orodje 3EMT, ki predstavlja sistem okoljskega in energetskega upravljanja za mala in srednja podjetja kot orodja za preživetje.

Projekt je namenjen podpiranju okolju prijaznih tehnologij v industrijski proizvodnji Srednje Evrope. V okviru projekta se izvajajo podpora in svetovanje podjetjem pri dvigu energetske učinkovitosti ter zmanjšanju vpliva na okolje. Poteka nabor dobrih praks in prosto je dostopno informacijsko orodje 3EMT za samo-oceno uspešnosti podjetij. Orodje 3EMT omogoča evalvacijo energetske učinkovitosti v podjetju in primerjavo trenutnega stanja z ostalimi podjetji.

Cilji projekta:

  • Širjenje dobrih praks na področju uporabe zelenih tehnologij v MSP,
  • Vzpostavitev trajnostnih rešitev na področju energetske učinkovitosti,
  • Podpora podjetjem pri analizi trenutnega stanja in obravnava potencialnih ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v MSP.

Projekt CEEM prispeva k implementaciji Podnebno-energetskega paketa Evrope 20/20/20:

  • s široko komunikacijo socialnih in okoljskih prednostih zelenega gospodarstva,
  • s promocijo čistejših vzorcev proizvodnje in potrošnje ter
  • z vključevanjem javnih in zasebnih zainteresiranih strani in oblikovalcev politik.

Osnovne informacije

Program: Srednja Evropa
Trajanje projekta: nov. 2012 – nov. 2014
Vrednost projekta: 1,60 mio EUR
Spletna stran projekta

Vodja projekta

Ivana Kacafura

05 / 393 24 80

Orodje 3EMT

Viri financiranja