Projekt Climeport

OPIS PROJEKTA

Namen projekta je bil spodbujati pristanišča v Sredozemlju k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v ozračje in hkrati spodbujati k učinkovitejši rabi energije ter povečati delež obnovljivih virov energije z namenom trajnostnega razvoja pristanišč.

Golea je bila partner v projektu skupaj z Luko Koper d.d. Sodelovala so tudi druga sredozemska pristanišča: Valencia, Marseille, Livorno, Algeciras ter Pireus.

V času trajanja projekta so bile izmenjane dobre prakse na tem področju, ovrednoteni in kvantificirani viri emisij toplogrednih plinov ter izračunan ogljični odtis pristanišč (»carbon footprint«). Izveden je bil tudi nadzor porabe električne energije za notranjo in zunanjo razsvetljavo pristanišč, napredek k zmanjšanju rabe goriv, spodbujanje priklopa plovil, ki so zasidrane v pristanišču, na električno omrežje.

Projekt je bil deležen sofinanciranja iz ESRR ter je prejel nagrado "okoljska medalja", ki jo podeljuje mednarodno združenje pristanišč. http://www.programmemed.eu/en/the-projects/project-focus/climeport.html

Cilja projekta climeport:

  1. Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v pristaniščih in celotni logistični verigi,
  2. Povečati delež obnovljivih virov energije v pristaniščih.

Dosežki projekta climeport:

  • identifikacija 30 dobrih praks za pristanišča,
  • implementacija najpomembnejših: on-shore priklop plovil (reče se mu tudi »cold-ironing«) na električno omrežje, ki so zasidrane v pristanišču,
  • nadzor porabe električne energije za notranjo in zunanjo razsvetljavo pristanišč (zmanjšanje toka v nočnem času),
  • zmanjšanje rabe goriv (avtomatična prekinitev delovanja v primeru stand bay),
  • nadzor porabe električne energije za alarmne naprave.

 

 

Osnovne informacije

Program: MEDITERAN
Trajanje projekta: sept. 2009 – apr. 2012
Vrednost projekta: 1.61 mio EUR
Nagrada za projekt

Vodja projekta

Primož Ladava

Viri financiranja